قیمت مایکروسافت سرفس پرو در ترکیه

قیمت مایکروسافت سرفس پرو در ترکیه

قیمت سرفس پرو در ترکیه

قیمت سرفس پرو

ظرفیت حافظه سرفس پرو

پردازنده سرفس پرو

مدل سرفس پرو

۴۳۹۹ ۱۲۸ Intel Core i5 6300U Surface Pro 5
۸۳۹۹ ۲۵۶ Intel Core i5 6300U Surface Pro 5
۱۴۱۴۵ ۲۵۶ Intel Core i7 6650U Surface Pro 5

مجله مرمر، برترین مرجع اطلاع رسانی فارسی زبان در کشور ترکیه