قیمت موتور سیکلت BMW در ترکیه

قیمت انواع موتور سیکلت BMW 

مدل حجم موتور قیمت (یورو)
C 650 SPORT ۶۵۰ ۱۵۶۰۰
C 650 GT ۶۵۰ ۱۶۶۰۰
F 750 GS ۷۵۰ ۱۷۱۰۰
F 850 GS ۸۵۰ ۲۰۰۰۰
F 800 GT ۸۰۰ ۲۳۵۰۰
R 1200 R ۱۲۰۰ ۸۹۶۷۹
K 1600 GT ۱۶۰۰ ۳۴۵۰۰
S 1000 R ۱۰۰۰ ۲۲۰۰۰
S 1000 XR ۱۰۰۰ ۲۵۰۰۰