قیمت موتور سیکلت Honda در ترکیه

قیمت موتور سیکلت Honda در ترکیه

مدل حجم موتور قیمت
CB 125 ACE ۱۲۵ ۴۵۰۰
CB 125 E ۱۲۵ ۵۵۵۰
CBF 150 ۱۵۰ ۶۴۰۰
SPACY A ۱۰۰ ۶۹۰۰
PCX 125 ۱۲۵ ۹۴۵۰
PCX 150 ۱۵۰ ۱۰۴۵۰
FORZA ۲۸۰ ۱۸۱۰۰
FORZA ABS ۲۸۰ ۲۰۱۰۰
NC 750D INTEGRA ۷۵۰ ۳۷۸۰۰
WING GO ۱۰۰ ۴۹۰۰
CBR 125R ۱۲۵ ۱۱۴۰۰
CBR 250R ۲۵۰ ۲۵۸۰۰
CBR 500R ۵۰۰ ۲۷۸۰۰
CBR 650F ۶۵۰ ۳۷۵۰۰
CBR 600RR ۶۰۰ ۴۶۴۰۰
CBR 1000RR FIRE BLADE ۱۰۰۰ ۷۰۰۰۰
CBR 1000RR FIRE BLADE SP ۱۰۰۰ ۸۴۰۰۰
CRF 250 L ۲۵۰ ۱۷۳۰۰
CRF250 RALLY ۲۵۰ ۱۹۹۰۰
NC 750X ۷۵۰ ۳۳۱۰۰
NC 750X DCT ۷۵۰ ۳۵۵۰۰
VFR 800X CROSSRUNNER ۸۰۰ ۴۶۴۰۰
VFR 1200X CROSSTOURER ۱۲۰۰ ۵۶۶۰۰
VFR 1200X CROSSRUNNER DCT ۱۲۰۰ ۵۹۵۰۰
CRF 1000LL AFRICA TWIN MT ۱۰۰۰ ۴۸۹۰۰
CRF 1000L AFRICA TWIN DCT ۱۰۰۰ ۵۱۶۰۰
CB 650F ۶۵۰ ۳۵۶۰۰
NC 750S ۷۵۰ ۲۹۱۰۰
NC 750S DCT ۷۵۰ ۳۱۲۰۰
CB 500F ۵۰۰ ۲۶۴۰۰
MSX 125 ۱۲۵ ۱۰۴۰۰
CTX 1300 ۱۳۰۰ ۶۳۰۰۰
GOLD  WING F6B ۱۸۰۰ ۸۴۷۰۰
GOLD WING F6C ۱۸۰۰ ۷۶۱۰۰
GL 1800 GOLD WING ABS ۱۸۰۰ ۱۰۷۶۰۰

مجله مرمر Marmar Magazine ، برترین مرجع اطلاع رسانی فارسی زبان در کشور ترکیه