قیمت ورودی موزه های استانبول

قیمت ورودی موزه های استانبول

نام موزه شهر قیمت (لیر)
موزه ایاصوفیه استانبول ۴۰
موزه موزایک های قصر بزرگ استانبول ۱۵
موزه فتح استانبول ۵
موزه کاریه استانبول ۳۰
موزه گالاتا استانبول ۱۰
موزه و علم و تکنولوژی استانبول ۱۰
موزه باستانشناسی استانبول ۲۰
موزه کلیسای آیا ایرینی استانبول ۲۰
کاخ توپکاپی استانبول ۴۰
کاخ توپکاپی قسمت حرم استانبول ۲۵
موزه اسلام و ترک استانبول ۲۵
موزه قصر ییلدیز استانبول ۱۰
موزه دیوار های روملی استانبول ۱۰