قیمت کولر های توشیبا Toshibaدر ترکیه

قیمت کولر های توشیبا Toshiba در ترکیه

مدل قدرت (بی تی یو) قیمت
UTP- SM 1404 ATP ۴۵۰۰۰ ۱۲۰۶۹
RAS 22 N3KVR ۲۲۰۰۰ ۶۹۹۹
RAS 16 N3KVR ۱۶۰۰۰ ۵۲۶۹
RAS 13 N3KVR ۱۳۰۰۰ ۴۴۳۹
RAS 10 N3KV ۱۰۰۰۰ ۳۶۴۹
RAS 22 S3KV ۲۲۰۰۰ ۶۰۳۹
RAS 18 S3KV ۱۸۰۰۰ ۴۷۲۹
RAS 13 S3KV ۱۳۰۰۰ ۳۷۵۹
RAS 10 S3KV ۱۰۰۰۰ ۳۱۲۹

مجله مرمر marmar magazine ، برترین مرجع اطلاع رسانی فارسی زبان در کشور ترکیه