قیمت یخچال سامسونگ Samsung در ترکیه

قیمت یخچال سامسونگ Samsung در ترکیه

مدل حجم (لیتر) قیمت
RT50K6200S8/TR ۵۱۶ ۲۹۹۹
RT46K6000S8/TR ۴۷۲ ۲۱۹۹
RT46K6000WW/TR ۴۷۲ ۱۵۹۹
RL4323RBASP ۴۷۳ ۲۳۹۹
RT38K5100S8/TR ۴۰۱ ۱۶۹۹
RL4323RBAWW ۴۷۳ ۲۲۹۹
RS57K4000SA/TR ۵۶۹ ۳۶۹۹
RT38K5100WW/TR ۴۰۱ ۱۵۹۹
RT46K6360BS/TR ۴۵۳ ۲۷۹۹
RT50K6200WV/TR ۵۱۶ ۲۶۹۹
RF50K5920SL/TR ۵۴۰ ۴۹۹۹
RL4353FBASL/TR ۴۷۳ ۲۶۹۹
RF85K90127F/TR ۸۵۰ ۶۹۹۹
RT50K6200S8/TR ۵۱۶ ۲۷۹۹
RT58K7040SL/TR ۵۹۶ ۳۶۹۹

مجله مرمر Marmarmagazine ، برترین مرجع اطلاع رسانی فارسی زبان در کشور ترکیه