مجتمع مسكونى suryapi idilia

اگر بدنبال حياط و نشاط سبز هستيد پروژه زيبا و بزرگ suryapi با تمامى امكانات رفاهى در منطقه انودولوى تركيه تجربه كنيد. پروژه با فضا سازى چشم نظير و با تنوع گياه در مركز منطقه سلطان بيلى كه تمامى اطراف آن فضاى سبز نزديك به جنگل با اب و هواى سبك و دل نشين . Idilia با اتوبان پل سوم ٦ كيلومتر با پروژه جديد مترو ١ كيلومتر و نزديك بيمارستان بزرگ٤.١٠٠ تخته ١٥ دقيقه با فرودگاه و نزديك به مجتمع تفريحى و خريد وياپورت و  امكانات شهرى ديگر.

اين پروژه براى هر سلیقه و بودجه اى  واحد هاى خاص خود را دارد ٧ مجتمع مسكونى و ١ مجتمع تجارى در مجموع ٤٤٢ واحد مسكونى در ٨٠ نوع نوع مختلف طراحىو متراژ ، ١+١ الى ١+٧ .

امكاناتی نظير: پارك بازى كودكان استخر سر بسته و باز، مسير دوچرخه ، حوض هاىتزئينى ، زمين بسكتبال و فوتبال، سالن فيتنس، مسير هاى پياده روى.