مراسم دعا در مساجد ۲۰۰کشور برای ابن سینا

در ۱۰۰۱ مسجد در ۲۰۰ کشور در سالروز تولد ابن سینا، بنیاد هماهنگی جهان ترک مراسم دعا و نیایش برگزار خواهد کرد.

۱۷ آگوست سالروز تولد ابن سینا پزشک و فیلسوف نامدار جهان اسلام میباشد که مبنی بر لزوم معرفی وی در جهان تاکید گردیده است که به همین مناسبت بنیاد هماهنگی جهان ترک، مراسم دعا و نیایش در ۱۰۰۱ مسجد در ۲۰۰ کشور مختلف جهان برگزار می کند.

رئیس هیئت مدیره علوم و امور خارجه بنیاد هماهنگی جهان ترک، کمال آیدین اظهار داشت: «شهر کاستامونو به عنوان پایتخت فرهنگی جهان ترک در سال ۲۰۱۸، برای جهان ترک شهر با اهمیتی است. در ماه آگوست در شهر کاستامونو «شورای بنیاد جهانی» برگزار خواهد شد. این مراسم را با همکاری سفارتخانه ها، بنیادها و نهادهای بین المللی سازماندهی برگزار خواهد شد. کاستامونو در روز ۱۷ آگوست مرکز دنیا خواهد بود و به این منظور مذاکره ایی درباره چگونگی برگزاری این شورا خواهیم داشت.

مجله مرمر MarmarMagazine ، برترین مرجع اطلاع رسانی فارسی زبان در کشور ترکیه

بنیاد هماهنگی جهان ترک

سالروز تولد ابن سینا

۱۷ آگوست سالروز تولد ابن سینا

ابن سینا پزشک و فیلسوف نامدار جهان اسلام

سفارتخانه ها