موزه آشپزخانه ایی در شهر قهرمان مارش

افتتاح موزه آشپزخانه در شهر قهرمان ماراش

موزه آشپزخانه ایی زیبا در شهر قهرمان مارش توسط شهرداری منطقه Dulkadiroğlu محیا گردیده است.

این موزه با هدف انتقال فرهنگ ۵۰۰ ساله آشپزخانه قهرمان ماراش به نسل های آینده ساخته شده است. این آشپزخانه با ظروف مسی، دیگ ها، چراغ زنبوری و دیگر وسایل آشپزخانه که هر کدام نشانگر فرهنگ این منطقه میباشد، مزین گردیده است که همه آنها در معرض نمایش قرار داده شده است.
 این موزه در یکی از قدیمی ترین عمارت های این شهر برپا شده است و یکی از مهمترین اهداف مرمت این عمارت، انتقال صحیح فرهنگ آشپزخانه منحصر به قهرمان ماراش به نسل های آینده میباشد.
 
در این موزه ۸۰۰ وسیله آشپزخانه با ۵۰۰ سال قدمت، در معرض نمایش گذاشته شده است. در بخشی از این موزه با سوپ و برنج از  بازدید کنندگان پذیرایی میشود.

مجله مرمر Marmar Magazine ، برترین مرجع اطلاع رسانی فارسی زبان در کشور ترکیه

شهرداری منطقه Dulkadiroğlu

شهر قهرمان ماراش

موزه های ترکیه

گردشگری در ترکیه