موزه آشپزخانه در کاهرامان ماراش

شهرداری منطقه دولکادیر اوعلو Dulkadiroğlu در شهر کاهرامان ماراش Kahramanmaraş

اقدام به افتتاح (موزه آشپزخانه) نمود. این موزه فرهنگ ۵۰۰ ساله آشپزخانه کاهرامان ماراش را به نسل های آینده انتقال خواهد داد. ظروف مسی، دیگ ها، چراغ زنبوری و دیگر وسایل آشپزخانه که هر کدام نشانگر فرهنگ این منطقه می باشد، در معرض نمایش قرار داده شده است. موزه آشپزخانه در یکی از قدیمی ترین عمارت های این شهر برپا شده است و یکی از مهمترین اهداف مرمت این عمارت، انتقال صحیح فرهنگ آشپزخانه منحصر به کاهرامان ماراش به نسل های آینده می باشد. در این موزه ۸۰۰ وسیله آشپزخانه با ۵۰۰ سال قدمت، در معرض نمایش گذاشته شده است. در بخشی از این موزه با سوپ و برنج از بازدید کنندگان پذیرایی می شود.

مجله مرمر Marmar magazine ، برترین مرجع اطلاع رسانی فارسی زبان در کشور ترکیه

شهرداری منطقه دولکادیر اوعلو Dulkadiroğlu

شهر کاهرامان ماراش Kahramanmaraş

موزه فرهنگ در ترکیه