موزه ال آزغ در ترکیه

موزه قوم شناسي و باستان شناسي اولين موزه اين منطقه در سال ۱۹۶۵، در آلاجا مسجد واقع در دهستان هاريوت

به اسم موزه هارپوت بر پا شد. بعدها به دليل محدوديت و كوچكي اين موزه ، اثرهاي موجود در اين مكان به يك ساختمان متعلق به شهرداري ال آزغ واقع در خيابان ايستاسيون منتقل شد اما بعد از كف آثار باستاني در محدوده پروژه سدهاي قره کايا و كبان بنا بر اين شد كه موزه جديدي ساخته شود.


در سال ۱۹۷۲-۱۹۷۱ يك فضاي ۱۲۷۰۰ متر مكعبي واقع در محوطه آكادمي مهندسي و معماري دولتي ال آزغ براي ساخت موزه اختصاص يافت و بعد از ساخت واحدهاي اداري و انبار، سرانجام در سال ۱۹۸۲ اين موزه به بهره برداري رسيد. موزه قوم شناسي و باستان شناسي از دو سالن سكه ها و اثرهاي تاريخي و سالن قالي گليم و قوم شناسي و بخش هاي انبار انواع آثار باستاني تشكيل شده است.


در سالن اثرهاي باستان شناسي و سكه ها، انواع زيادي از اثرهاي تاريخي متعلق به دوره هاي پالئوليتيك، نئوليتيك، كالكوليتيك، عصر مفرغ، فلز، هلنيستيك، روم باستان، بيزانس، سلجوقيان و دوره عثمانيها كه از تپه تولين، خرابه هاي تاريخي ، تپه جك، تپه دگيرمن، تپه خرابه، تپه نورشون، آشوان ، ساك يول، تپه آغن كالاي جك، خرابه هاي تاريخي پاغنيك، كاروانسراي ابراهيم شاه، تپه شمسيه، روستاي يني كوي، پناهگاه قره داش کايا آلتي ، آق داش و يكلقان به علت قرار گرفتن در محدوده پروژه سدهاي قره قايا و كبان در اثر حفاري كشف شده اند به نمايش درآمده است .

در قسمت بيروني ورودي موزه انواع قوچها و اسب هاي سنگي متعلق به قبه هاي اطراف تونجلي و مجسمه هايي از اين قبيل متعلق به دوره هاي تاريخي مختلف به نمايش گذاشته شده است.

آدرس : دانشگاه فرات ـ دانشكده معماري

تلفن: ۲۴۱۱۱۳۰(۰۴۲۴) فاكس : ۲۴۱۱۱۳۱(۰۴۲۴)

اين موزه تمام ايام هفته به غير از روزهاي يكشنبه از ساعت ۸ صبح الي ۵ بعد از ظهر باز مي باشد.

موزه هارپوت

اين موزه وابسته به اداره موزه ال آزغ بوده و در مقابل ساختمان قديمي شهرداري هارپوت بوجاغي قرار دارد اين موزه به عنوان هسته اوليه موزه ال آزغ بوده و از سال ۱۹۶۵ به بعد همواره پذيراي تاريخ دوستان بوده است. در اين موزه انواع اثرهاي قوم شناسي و صنايع دستي محلي و همچنين كتيبه هاي ساختمان هاي تاريخي هارپوت به نمايش درآمده است.

آدرس : مقابل ساختمان قديمي شهرداري

تلفن: ۲۴۱۱۱۳۰(۰۴۲۴) اين موزه تمام ايام هفته به غير از روزهاي يكشنبه از ساعت ۵/۸ صبح الي ۵ بعد از ظهر باز مي باشد.