موزه جدید برای نمایش ابزار روان درمانی در غرب ترکیه

رییس بیمارستان روانی مانیسا بیان کرد که آنها تلاش دارند موزه ای با هدف نمایش ابزار روان درمانی

را که در طول ۹۰ سال گذشته در ترکیه و دنیا و به منظور رفع مشکلات روانی بیماران استفاده میشده افتتاح کنند.

وی بیان کرد که بیمارستان مانیسا که در شهر مانیسا و در منطقه اژه واقع شده است یکی از مهمترین بیمارستانهای رفع مشکل روانی در ترکیه و حتی دنیا میباشد که در طول دوره فعالیتهای خود از اخرین متودهای روان درمانی استفاده میکرده است.

وی ادامه داد نظریه ایجاد این موزه زمانی که در حال جمع اوری ابزار این بیمارستان برای باز سازی بودند از ذهن شان خطور کرد و همانجا تصمیم گرفتند تا این ابزار را در معرض نمایش عمومی قرار دهند.