موزه عروسک‌ها در نوشهیر ترکیه

موزه عروسک‌های دست ساز در منطقه کاپادوکیای استان نوشهیر ترکیه،

اطلاعات ارزشمندی درباره تاریخ ترک‌ها در اختیار بازدیدکنندگان قرار می دهد. موزه «تاریخ هنر کاپادوکیه» در استان نوشهیر ترکیه با بیش از ۳ هزار عروسک دست ساز خود اطلاعات ارزشمندی درباره زندگی کوچ نشینی در آسیای مرکزی٬ تاریخ پلیس ترکیه از دوره سلجوقی تاکنون٬ آداب و رسوم سماع زنی٬ سرودهای مهتر٬ سلاطین عثمانی و فرهنگ غذایی آناتولی را در اختیار بازدیدکنندگان قرار می دهد. این موزه که در یک ساختمان تاریخی ۱۵۰ ساله در روستای مصطفی پاشای شهر اروگوپ در منطقه کاپادوکیا قرار دارد، بازدیدکنندگان را رهسپار سفری تاریخی در مورد آداب و رسوم زندگی در منطقه آناتولی می کند.در موزه عروسک‌های دست ساز کاپادوکیه، ۳ هزار اسباب بازی در مورد ۶۲۴ موضوع مختلف تاریخی به گردشگران ارائه می شود.سیبل راضیه گول، بنیانگذار این موزه به خبرنگار آناتولی گفت: “حدود ۵۰۰ عروسک را سال ۲۰۱۶ در موزه شخصی به نمایش گذاشتم. پس از استقبال گردشگران، موضوعات عروسک‌ها را گسترش دادم و موزه کنونی بدین شکل پدید آمد”.بسیاری از گردشگران خارجی و داخلی از این موزه بازدید می کنند.

مجله مرمر،برترین مرجع اطلاع رسانی فارسی زبان در کشور ترکیه