مکانهای دیدنی در ترکیه، موزه آدي يامان

اين موزه در سال ۱۹۸۲ ساخته شد و بعد از اين تاريخ براي بازديد عموم در معرض تماشا قرار گرفت اين بناي يك طبقه در يكي

از بهترين جاي مركز شهر ، بر روي طبقة زيرزمين ساخته شده و داراي يك حياط بزرگ مي باشد. اثرهاي اين موزه در دو سالن بزرگ ، سالن مياني و همچنين حياط آن در معرض تماشا قرار گرفته است. اثرهاي موجود در غني ترين موزه منطقه يا اشياي كشف شده در منطقه فرات سفلي توسط باستانشناسان محلي و خارجي مي باشد يا از طريق خريد و روشهاي ديگر به اين موزه آورده شده اند.

در اين موزه ، تبرهاي دستي و ابزارهاي تيز و برنده متعلق به دوره پالئولیتيك ، ظروف سفالي متعلق به دورة كالكوليتيك و زيورآلات متعلق به عصر مفرغ ، ظروف سراميكي در اين موزه انواع مهره ها ، زيورآلات مرد و زن ، مجسمه هاي انسان و حيوان ، موزائيك ها ، سكه هاي طلا ، نقره و برنزي و اثرهاي قوم شناسي منطقه در معرض ديد قرار گرفته است .

جاده آتاتورك
تلفن : ۲۱۶۲۹۲۹ (۰۴۱۶) فاكس : ۲۱۶۹۸۹۸ (۰۴۱۶)
اين موزه تمام ايام هفته به غير از روز يكشنبه براي بازديد باز مي باشد.