مکانهای دیدنی در ترکیه، موزه افيون

با تلاش و كوشش جمعيت محبان آثار عتيقه (در اوايل سالهاي اعلان جمهوريت در تركيه تأسيس شده بود) انواع اثرهاي

تاريخي منطقه در ساختمان مدرسه گديك احمد پاشا جمع آوري شده بود. در سال ۱۹۳۱ رئيس اين جمعيت ، معلم سليمان گؤنچر، به عنوان مسئول اين موزه منصوب شد. وي كه در عين حال رئيس شعبه نمايش و موزه خلق اوي بود در افزايش تعداد آثار موجود در اين موزه نقش عمده اي را ايفا كرد. در سال ۱۹۳۳ اين بنا به اداره موزه تبديل شد. در دهمين سال اعلان جمهوريت به رسماً افتتاح شد و سليمان بيگ به عنوان رئيس آن منصوب گرديد، اين موزه از سال ۱۹۳۳ تا سال ۱۹۷۰ كه به صورت غيرمنظم فعاليت مي كرد، در سال ۱۹۷۱ به ساختمان جديدش منتقل شد. موزه مدرسه احمد پاشا كه از سال ۱۹۷۱ به عنوان مكان جمع آوري اثرهاي سنگي قوم شناسي مورد استفاده قرار مي گرفت ، بعد از بازسازيش در سال ۱۹۹۵ به موزه اثرهاي اسلامي ـ تركي تبديل شد. اما به علت رطوبت زياد آن اثرهاي اين موزه در آستانه محو و نابودي قرار گرفته بود به همين خاطر در سال ۱۹۹۶ اين اثرها به ساختمان اداره منتقل شد.

موزه باستان شناسي از نظر آثار تاريخي بسيار غني مي باشد. در اينجا انواع اثرهاي تاريخي متعلق به دوره هاي عصر مفرغ ، هيت هيت، فريگ، ليديا، هلنيستيك ، روم باستان و بيزانس وجود دارد كه از جمله آنها ميتوان به مجسمه هاي مرمري، سكه ها، مجسمه الهه بزرگ و آثار كشف شده از منطقه باستاني قصورا اشاره كرد.

آدرس : افيون ـ خيابان كورتولوش تلفن: ۲۱۵۱۱۹۱(۰۲۷۲)

موزه ظفر ـ افيون

موزه ظفر اين موزه در مقابل قلعه افيون قره حصار و معبد ظفر در مركز شهر افيون قره حصار در يك جاي فوق العاده با ارزش قرار دارد. در فاصله سالهاي ۱۹۲۰ـ۱۹۱۵ قبل از جمهوريت توسط سعيد اوغلو محمد سعيد افندي در دو طبقه ساخته شده است. معماري اين بنا ويژگيهاي بناهاي دوره كلاسيك را دارد و از جمله خانه هاي زيبا معماري آناتولي محسوب مي شود. تا سال ۱۹۳۰ اين موزه در ساختمان شهرداري افيون بر پا مي شد. بعدها به ساختمان جديد شهرداري منتقل شد و ساختمان قديمي آن به اداره امنيت اختصاص يافت. بنا در سال ۱۹۸۵ توسط اداره املاك ملي به مديريت پارك ملي تاريخي باش كموتان واگذار شد و در سال ۱۹۸۶ دوباره تحت نظارت اداره موزه درآمد و در سال ۱۹۹۲ اداره موزه به اين ساختمان منتقل شد. ارزش اين بنا بخاطر آن است كه در زمان اشغال قره حصار افيون در سال ۱۹۲۲ توسط دشمنان، قرارگاه فرماندهان ارشد نظامي مانند كمال پاشا فرمانده كل، عصمت اين اؤنو فرمانده جبهه غرب ، چخماق پاشا فرمانده ستاد مشترك ارتش و توفيق بيك لي اوغلو مدير شعبه جبهه غرب بوده است.

شماره تلفن موزه : ۲۱۲۰۹۱۶(۲۷۲-۹۰+)

ساعت هاي بازديد : ۵/۸ صبح الي ۱۲ و ۱ بعد از ظهر الي ۵

روزهاي بازديد : تمام ايام هفته به غير از يكشنبه ها

موزه بولو ادين ـ آفيون

موزه بولوادين

اين موزه در ۶۰ كيلومتري شمال ايالت افيون در مركز شهرستان بولوادين قرار دارد. اين بنا در ابتدا محل سينماي شهرداري و بعد هم مركز فرهنگي شهرداري بوده و در سال ۱۹۸۷ با تصويب شوراي شهرداري به موزه شهرداري تبديل شد. هفته اوليه اين موزه را آثار باستاني باير، جمع آوري شده در حياط دبيرستان بولوادين توسط محرم باير مدير همين دبيرستان تشكيل داده است. بعدها با جمع آوري آثار باستاني و قوم شناسي در اين منطقه يك موزه زيبا بر پا شد. در اين موزه انواع اثرهاي باستاني متعلق به دوره هاي عصر مفرغ ، روم باستان، بيزانس، سلجوقيان و دوره جمهوريت آثار قوم شناسي محلي به نمايش گذاشته شده است. همچنين در اين موزه روش توليد و استفاده خشخاش منحصر به فرد منطقه بولوادين و نمونه حصيرهای بافته شده از ني منطقه ابرگؤلؤ و ابزارهاي عكاسي در كنار همديگر به نمايش درآمده است. همچنين در اين موزه يك سالن كنفرانس ۲۰۰ نفري ويژه برگزاري جشن هاي جاذبه هاي فرهنگي وجود دارد.

موزه دوملوپنار- افيون

موزه دوملوپنار اين موزه در ۵۹ كيلومتري شمال غربي دوملوپنار در مركز شهرستان قرار گرفته است. پروژه احداث ساختمان موزه از سال ۱۹۹۰ شروع و در سال ۱۹۹۶ به پايان رسيده است و در ايام هفته پيروزي در سال ۱۹۹۷ رسماً افتتاح شد. اين موزه در كنار عابده دوملوپنار قرار گرفته است.

آدرس : خيابان كورتولوش ـ پلاك ۹۶

تلفن: ۲۱۵۱۱۹۱(۰۲۷۲) فاكس: ۲۱۳۳۹۷۵(۰۲۷۲)

اين موزه تمام ايام هفته به غير از روزهاي يكشنبه از ساعت ۵/۸ صبح تا ۵ بعد از ظهر باز مي باشد.