مکانهای دیدنی در ترکیه، موزه بولو

در ايالت بولوي تركيه در موزه، يكي در مركز و ديگري هم در شهرداري كونور آلپ واقع در منطقه دوزجه وجود دارد.

همچنين مزار آق شمس الدين شهرستان گوي نرك وابسته به موزه بولو بازديدكنندگان زيادي را به خود اختصاص داده است. به منظور نمايش و حفظ ميراث هاي فرهنگي ايالت بولو در سال ۱۹۷۵ اداره موزه بولو برپا شد. اين اداره بعد از يك مدت فعاليت در ساختمان گالري هنرهاي زيبا، در سال ۱۹۷۶ به مجتمع فرهنگي بولو منتقل شد. در سال ۱۹۷۷ موزه بولو به اداره موزه بولو تبديل گشت و بعد از يك سري تغييرات در تاريخ ۱۴٫۱۱٫۱۹۸۱ براي بازديد عموم باز شد. موزه واقع شده در طبقه همكف بناي مركز فرهنگي از ۲ سالن باستان شناسي و قوم شناسي تشكيل شده است. در اين موزه از تاريخ ۱٫۹٫۱۹۹۸ جمعاً ۱۴۵۶۶ قطعه اثر به نمايش درآمده است كه اين ميان ۲۶۳۱ قطعه اثر باستان شناسي، ۱۵۹۰ قطعه اثر قوم شناسي ۱۰۳۴۵ عدد سكه مي باشد.

سالن قوم شناسي:

در اين بخش آثار قوم شناسي مربوط به قرن نوزدهم و نيمه اول قرن بيستم متعلق به مردم تركيه كه در گذشته نه چندان دور مورد استفاده بوده است با توجه به ويژگيهاي موضوعي در ويترين هاي جداگانه به نمايش درآمده است. كه از ميان آنها مي توان به انواع زيورآلات، ابزارهاي ساخت مصرف توتون و قهوه، وسايل تيز و برنده، پارچه ها منقش ، نمونه اثرهاي سوزن كاري و يك مجموعه كليد متعلق به منطقه مدورنو لباس و پوشاك ها و ابزارهاي كشاورزي نواحي مدرونوـ سبن ـ قبرسچك و همچنين كتاب هاي دست خطي، رحله ها، شمعدانها، گلابدانها و لوح هاي مزين به خطوط مختلف به نمايش درآورده در بخش ديني سالن اشاره كرد. علاوه بر اينها در اين بخش نمونه اتاق يك خانه بولو با تمام وسايل هايش، شب حنا در منطقه بولو و صحنه ها و مانكن هاي بازي اردك كه در آن مردمان با لباس هاي محلي و طبل و شيپور به دست مشغول اجراي اين بازي هستند به نمايش گذاشته شده است.

 

سالن باستان شناسي:

 در اين بخش انواع آثارهاي باستاني از زمان نئوليتيك (زماني كه انسانها بر روي اين كره خاكي سكونت گزيدند)‌ تا اواخر دوره بيزانس مانند انواع وسايل ساخته شده از شيشه، سفالي، فلزات، سنگ به نمايش درآمده است. در اين سالن كه اكثراً اثرهاي مربوط به دوره روم باستان و دوره بيزانس به نمايش درآورده است. اثرهاي اندك مربوط به دوره هاي نئوليتيك، اوايل مفرغ، اوراتو، فريگ، ليديا، كلاسيك و دوره هلنيستيك معمولاً يا از طريق خريد و يا از موزه هاي ديگر به اين موزه آورده شده اند.

 اثرهاي به نمايش درآمده در اين سالن با توجه به دوره هاي تاريخي:

دوره نئوليتيك (۵۵۰۰-۸۰۰۰ سال قبل از ميلاد):

اثرهاي مربوط به اين دوره تبرهاي دستي ، پيكان هاي تير و سنگ نواي ساخته شده از ماده هاي سيلكس و سرپانتين مي باشد. عصر مفرغ (۱۲۰۰-۳۰۰۰ سال قبل از ميلاد): از اثرهاي مربوط به اوايل و اواسط اين دوره، كوزه منقاري شكل، بت، وزنه ميزكار، گردنبند، گيره هاي مو، ريتون و غيره مي شود و از اثرهاي مربوط به اواخر دوره مفرغ مي توان به كاسه برنزي و تبرها اشاره كرد (۱۲۰۰-۲۰۰۰ سال قبل از ميلاد).

 اثرهاي مربوط به هزاره اول قبل از ميلاد:

 خنجرهاي فلزي و كوزه هاي سفالي درپوش دار كشف شده از روستاي دگيرمن اتوزومي بولو.

 اثرهاي مربوط به تمدن اوارتو (۶۰۰-۹۰۰ سال قبل از ميلاد):

 دست بندهاي برنزي و كوزه هاي سفالي اثرهاي مربوط به تمدن فريگ (۵۴۷-۷۵۰ سال قبل از ميلاد): ظروف رنگي سفالي، گرز و اثرهاي برنزي قابل استفاده در كارها حفاري و دوزندگي

اثرهاي ليديا (۵۴۷-۷۰۰ سال قبل از ميلاد):

 انواع آثار سفالي مانند ليديون و كليدوس اثرهاي مربوط به دوره كلاسيك (۳۳۰-۴۷۵ سال قبل از ميلاد):

 انواع آثار سفالي مانند كاسه و كوزه (آمفورسيكوس) اثرهاي مربوط به دوره هلنيستيك:

كاسه هاي برجسته ، سنگ قبر و انواع مجسمه ها

 آثار متعلق به دوره مردم باستان (۳۹۵ سال بعد از ميلاد – ۳۰ سال قبل از ميلاد):

 آثار مربوط به اين دوره در۴گروه اثرهاي مجسمه سازي،سفالگري واثرهاي فلزي و شيشه اي به نمايش گذاشته شده است مجسمه ها: در اين گروه انواع مجسمه هاي بزرگ و كوچك، تخته های نقوشدار ویژه نذر و قرباني، تورسو، استودكس وجود دارد. در ميان اين اثرها، مجسمه هراكلس، تندیس زن، مجسمه هرمس ، مجسمه آسكلپيوس خداي سلامتي، مجسمه دخترش هگييا و دستيارش تلسفوروس بيشتر از همه جلب توجه مي كند.

 اثرهاي سفالي :

 در اين گروه كوزه ها (آمفوراها)، مجسمه ها، قنديل ها، بشقاب ها، فنجان ها، كاسه ها، ماسك ها، ظروف عطريات كه اكثر آنها زا قبرها بدست آمده اند به نمايش درآمده است. در ميان اثرها آثار كشف شده از روستاهاي حاجلي لار يغيلجا و چاي گوگ پناربولو بيشتر از همه جلب توجه مي كند.

 اثرهاي فلزي:

در اين گروه در كنار اثرهايي مانند قنديل ، آينه، مجسمه، گوشواره، انگشتري، حلقه گل، و استريگيلس وتاجهای ساخته شده از طلا و نقره، گردنبندهاي ساخته شده از جنس سنگ سيلان قرار دارد. در ميان اين اثرها مجسمه هاي هرمس، آپولون، زئوس و سنگ هاي نقوش دار انگشتري از همه جالب تر است.

 اثرهاي شيشه اي:

 از مجموعه اثرهاي اين گروه مي توان كاسه و قدح، دست بند، بطري، بشقاب ، ظروف، شيشه هاي اشك چشم كه با روش دميدن ساخته شده اند اشاره كرد. همچنين در سالن نمايش، آجاج فيل، ابزارهاي پزشكي و بهداشتي ساخته شده از جنس فلز و استخوان به نمايش گذاشته شده است. دوره بيزانس (۱۴۵۳-۳۹۵ بعد از ميلاد): از اثرهاي مربوط به اين دوره مي توان به تغار تعميد، قنديل، انواع صليب، واتيونا اشاره كرد. بخش سكه ها: در سالن باستان شناسي يك مجموعه غني از انواع سكه هاي طلا، نقره و برنز به نمايش گذاشته شده است. اين اثرها در سه بخش جداگانه در معرض تماشا گذاشته شده، در گروه اول سكه هاي شهر گوك و سكه هاي پادشاهي ، در گروه دوم سكه هاي متعلق به امپراطوري روم و بيزانس، و در گروه سوم نيز سكه هاي اسلامي مربوط به دوره هاي امويان، ارتغرول، سلجوقيان، ايلخانيان و عثمانيها به صورت جداگانه به نمايش گذاشته شده است. آثار موجود در حياط نمايشگاه (موزه) در حياط مجتمع فرهنگي انواع ستون ها، سرستونها و تكه هاي معماري مانند بلوك هاي فريز و آرشيتروا به نمايش گذاشته شده است.

 آدرس : بولو ـ مركز فرهنگي تلفن: ۲۱۵۳۹۷۵(۰۳۷۴) فاكس : ۲۱۵۱۶۹۱(۰۳۷۴) اين موزه تمام ايام هفته به غير از روزهاي يكشنبه صبحها از ساعت ۸ الي ۱۲ و بعداز ظهرها از ساعت ۱ تا ۵ باز مي باشد.

 موزه دوزجه ـ كونورآلپ موزه كونور آلپ:

اين موزه بر روي پروسياس آدهيپيوم ، شهر تاريخي روم باستان واقع در شهر كونورآلپ شهرستان دوزجه بولو ساخته شده است. اين موزه بعد از يك سري تغییرات در سال ۱۹۹۳ سرانجام در تاريخ ۱۸٫۱۱٫۱۹۹۴ براي بازديد و زيارت عموم باز شد. در اين موزه ۱۸۲۵ قطعه تاريخي و ۴۵۶ قطعه قوم شناسي و ۳۸۳۷ سكه كه جمعاً حدود ۶۱۱۸ قطعه مي باشد به نمايش درآمده است. آثار موجود در اين موزه در سالن هاي قوم شناسي ، باستان شناسي ، سالن آثار سنگي ، بخش سكه ها و حياط موزه در معرض تماشا قرار داده شده است. در حياط موزه انواع ستون ها و سرستونهاي سنگي، قطعه هاي معماري، سنگ قبرها و لحدهاي بدست آمده از كونورآلپ كه متعلق به دوره روم باستان مي باشد به تماشا گذاشته شده است، آثار موجود در سالن باستان شناسي متعلق به دوره هاي روم باستان، اوايل عصر مفرغ، نئوليتيك و هلنيستيك بوده و از جنس هاي سفال، برنز و شيشه مي باشد.

 همچنين در اين سالن انواع آثار كشف شده از قبه هاي موجود در روستاي چاووش لار به نمايش گذاشته شده است. در سالن قوم شناسي ، انواع سلاحها، لباس ها و وسايل خانه متعلق به قرن هاي نوزدهم و بيستم فرهنگ عثمانيها به نمايش درآمده است. در سالن آثار سنگي ، انواع مجسمه ها و تكه هاي معماري از جنس سنگ مرمر كه از شهر قديمي پروسياس و كونور آلپ كشف شده وجود دارد. در بخش سكه، انواع سكه هاي طلا، نقره و برنز متعلق به پادشاهان عثماني ، امپراطوري روم باستان و شهر گوك به نمايش گذاشته شده است. مزار آق شمس الدين اين مزار در حياط مسجد قاضي سليمان پاشا در منطقه گويونوك قرار گرفته است اين مزار بر روي قبر آق شمس الدين استاد فاتح سلطان محمد در سال ۱۴۶۴ ساخته شد. مزار از سنگ هاي برش ساخته شده و به شكل شش ضلعي مي باشد. درداخل اين آرامگاه صندوق هاي آق شمس الدين و فرزندانش فقيه و نورخدا قرار گرفته است.