مکانهای دیدنی در ترکیه، موزه بيلجيك سوگوت

قبل از اينكه موزه قوم شناسي سوگوت باز شود انواع اثرهاي تاريخي جمع آوري شده توسط يك كميته از بيلجيك

سوگوت و روستاهاي اطراف آنها در انبار موزه اسكي شهر تحت مراقبت ويژه نگهداري مي شد بعد از اتمام ساخت موزه اين اثرها به سوگوت آورده شده و درون ويترينها جا داده شد و موزه رسماً از سال ۱۹۸۱ براي بازديد عموم باز شد. ساختمان اين موزه به شكل چادر بوده و تنها از يك سالن بزرگ كه حدود ۹۰ متر مكعب مي باشد تشكيل شده است .

اين آثار در ديوارهاي ويترين به صورت درهم آويزان شده است. يك ويترين براي سكوها ، يك ويترين براي اثرهاي باستان شناسي ، يك ويترين براي ابزارهاي ترازو، يك ويترين هم براي چينيجات دوره عثماني كه از موزه ايزنيك آورده شده ، اختصاص داده شده است. در ديگر ويترينها هم اثرهاي قوم شناسي به صورت درهم در معرض تماشا قرار داده شده است.

آدرس : جاده ارتغرول قاضي، محله كايحان، سوگوت

تلفن: ۳۶۱۳۰۲۷(۰۲۲۸) فاكس : ۳۶۱۳۶۹۴(۰۲۲۸)

اين موزه در تمام ايام هفته به غير از روزهاي يكشنبه از ساعت ۳۰/۸ صبح تا ۳۰/۵ بعد از ظهر براي بازديد عموم باز مي باشد.