مکانهای دیدنی در ترکیه، موزه سيد قاضي ـ اسكي شهر

 آثار اين موزه در اتاق هاي مدرس و كلاسهاي درس مدرسه دارالفنون سيد باتال قاضي واقع در مسير جاده اسكي

شهر ـ افيون در منطقه سيد قاضي به نمايش درآمده است در داخل اين ساختمان سالم قبرهاي شخصيت هاي تاريخي موجود مي باشد.اين بنا را به خاطر اينكه ويژگيهاي معماري دوره هاي عثماني و سلجوقيان را نشان مي دهد از اهميت ويژه اي برخوردار است .

اين موزه در سال ۱۹۶۶ به كمك هاي اداره كل موزه ها و اثرهاي قديمي توسط انجمن جهانگردي سيد قاضي براي بازديد عموم باز شد. اين موزه بعد از يك سري تغييرات در سال ۱۹۷۰، تحت عنوان اداره موزه وابسته به اداره كل موزه هاي و اثرهاي تاريخي به فعاليت خود ادامه داد. هم اكنون اين موزه تحت نظارت اداره كل موزه ها و بقعه هاي تركيه به خدمات خود ادامه مي دهد.

مركز ديني فريگ ها در وادي فريگيا بين افيون ـ اسكي شهر از شمال تا جنوب كشيده و همچنين منطقه سيد قاضي را هم در بر مي گيرد. در اين منطقه در دوره بيزانس ها و روميها شهر ناكولئا قرار داشته است. اكثر اثرهاي تاريخي موجود در اين منطقه متعلق به دوره هاي عثماني ، سلجوقيان، بيزانس ، روم باستان و فريگ مي باشد. در اين موزه مجموعاً ۴۷۸۳ قطعه اثر تاريخي به نمايش گذاشته كه ۹۱۰ قطعه باستان شناسي ، ۱۸۱۰ قطعه قوم شناسي ، ۲۰۵۹ عدد سكه و ۴ وثيقه مي باشد. در ميان اثرهاي به نمايش درآمده مجسمه مرمري هراكلس با بچه در آغوش و پوست شير بر روي دستش متعلق به دوره روم باستان كه از حفاريهاي منطقه سيد قاضي بدست آمده ديده مي شود. از ديگر اثرهاي به نمايش درآمده مي توان به انواع كوزه هاي سفالي، اجزاهاي معماري، مجسمه هاي كوچك مرمري، سكه ها و مهرها ظروف، اسلحه ها، خنجرها، پرچم ها، علم ها، شمعداني ها، زيورآلات نقره اي و وسايل پوشاكي اشاره كرد. در حياط مدرسه دارالفنون، پايه ها و سر ستون ها، سنگ هاي نذر و سنگ قبرها متعلق به دوره هاي روم و بيزانس و سنگ قبرهاي متعلق به دوره سلجوقيان به نمايش گذاشته شده است.

 آدرس : اسكي شهر ـ سيد قاضي ـ اداره موزه سيد قاضي ـ كليه سيد باتال قاضي

 تلفن: ۶۷۱۳۰۳۸-۶۷۱۳۰۸۲ (۰۲۲۲)

كليه سيد باتال قاضي اين كليه از بخشهای آرامگاه سيد باتال قاضي و مسجد (ساخته شده در اوايل قرن سيزدهم ميلادي) و همچنين ساختمانهاي تاريخي ساخته شده در سال هاي بعد تشكيل شده است. در اين مجموعه ردپاي و اثر سه فرهنگ مختلف ديده مي شود . آرامگاه و مسجد آن به دستور خاتون ام خان مادر علاء الدين كيقباد اول از پادشاهان سلجوقيان آناتولي ساخته شده است. در دوره عثمانيها هم مدرسه ، عمارت خانه، تكه ، درگاه به اين مجموعه افزوده شده است (۱۵۱۷-۱۵۱۱) . همچنين در كنار قبرهاي خاتون ام خان، چوبان بابا، آيني آنا، ميخال اوغلو احمد و محمد بيگ، قبر شاهزاده النورا (همسر باتال قاضي) و اتاق سرنگهبانان قرار دارد.

بقعه ميداس اين بقعه در شمال شرقي آنتيك يازلي کيا قرار دارد، عليرغم اينكه بر روي بقعه خطوط فريگي ديده مي شود اما به خاطر اينكه اسم ميداس در ميان نوشته هاي اين ديده مي شود به اين بقعه، بقعه ميداس مي گويند. جبهه اين بقعه شبيه معبدهاي صخره اي مي باشد. اين بقعه مخصوص عبادت مي باشد. اين بقعه براي كيبله، شاهزاده بزرگ و تنها خداي دين فريگ در تاريخ ۵۵۰ سال قبل از ميلاد بوسيله معماري چوبي ساخته شده است. جبهه آن به سمت طبيعت مي باشد.

 دوغانلي قلعه اين قلعه در روستاي بورخانيه (چوكورها) سيد قاضي مي باشد. داخل صخره در زمان فريگ كنده شده و در دوره روميان و بيزانس استفاده مختلفي داشته است و داراي گذرگاهها و مزارها در دل صخره ها مي باشد. معبد بخشش اين بقعه در وادي گمبد روستاي گوگ باغچه در شهرستان سيد قاضي مي باشد. يك معبد صخره اي متعلق به عصر فريگ مي باشد. صخره با تقليد از معماري چوبي به شكل جبهه عبادتگاه كنده شده است. اين بقعه ، احتمالاً يك نوع عبادتگاه ديني مي باشد و تاريخ آن به قرن پنجم قبل از ميلاد برمي گردد.

 آدرس : سيد قاضي

 تلفن: ۶۷۱۳۰۸۲(۰۲۲۲)

 تمام ايام هفته به غير از روزهاي يكشنبه صبحها از ساعت ۸ الي ۵ بعد از ظهر باز مي باشد.