مکانهای دیدنی در ترکیه، موزه قهرمان ماراش

تاریخچه موزه نخستین موزه در قهرمان ماراش در سال ۱۹۴۷ در مرکز بخش در محله اکمکچی جاده شهرداری در ساختمانیکه

مدرسه سنگی نامیده میشود و از سده ۱۶ به یادگار مانده است به وجود آمد. اولین کسیکه فکر ایجاد موزه را پیش کشید و در راه تاسیس آن نقش مهمی داشت سرهنگ نوری یورداکول بود. موزه ابتدا عکسهای آتاتورک و قهرمانی های مبازرات آزادی بخش ۱۲ فوریه و سایر آثار را در برداشت. از سال ۱۹۵۷ آثار باستانشناسی و قوم شناسی نیز به آن افزوده شد و موزه توسع یافت. تا سال ۱۹۶۱ موزه در مدرسه سنگی به فعالیت ادامه داد و بدلیل عدم پاسخگویی به نیازهای رو به گسترش آن ،از همان سال به ساختمانی در قلعه در مرکز شهر قهرمان ماراش منتقل شد. در تاریخ ۲۹ نوامبر سال ۱۹۷۵ به ساختمان مدرن واقع در بلوار آذربایجان در محله ینی شهیر در مرکز بخش منتقل و از آن تاریخ در این محل کماکان به فعالیت در خدمت به مردم مشغول است.

 موزه قهرمان ماراش از چهار سالن نمایش تشکیل شده است:

 ۱-سالن باستانشناسی

 ۲-سالن آثار سنگی

 ۳-سالن قوم شناسی

 ۴-باغچه و رواق

 ۱- سالن باستانشناسی در داخل دو ویترین در ورودی سالن آثاری که از حفاریهای استان قهرمانماراش، بخش پازارجیک، روستای کلیبیشلر تپه خاکی دوموزتپه و حفاریهای بخش مرکزی استان قهرمان ماراش هوپاز اویوگو بدست آمده در حال نمایش است. در پشت این دو ویترین در ویترین شماره ۱ سکلت دو عدد فیل (ماموت) آنتیک که از حفاری استان قهرمانماراش، بخش تورک اوغلو روستای گاووراوغلو بدست آمده است در حال نمایش است. در ویترین شماره ۲ آثار مختلف دوره ماقبل تاریخ که از حفاریهای غار دونقال در مرکز بخش بدست آمده ؛ و در ویترین شماره ۳ آثار دوران قدیم هیتیت شامل آثار سنگی برنزی ؛ و در ویترین شماره ۴ آثار مربوط به عصر آهن تا دوره هلنی شامل آثار سرامیکی و مارهای برنزی دوره اورارت، آثار شیشه دوره فنیقهای، ظروف برنز ؛ در ویترین شماره ۵ آثار برنزی، سرامیکی و شیشه ای مربوط به دوره هلنی ؛ در ویترین شماره ۶ نیز آثار شیشه ای، سرامیکی و برنزی از عصر رومی ؛ در ویترین شماره ۷ آثار سنگی و برنزی دوره رومی؛ در ویترین شماره ۸ آثار مختلف دوره بیزانسی در معرض نمایش قرار دارد. در دو ویترین دیواری ظروف طلا از عصر رومی؛ و در یک ویترین دیواری سکه های طلا ونیزی ، در دو ویترین خوابیده سکه های دوره هلنی، بیزانسی از طلا،نقره و برنز قرار دارد؛ در سه ویارین خوابیده نیز مهر، انگشتر، دستبند و نگین در معرض نمایش هستند.

 ۲-سالن آثار سنگی ستونهای سنگی مربوط به دوران قدیم هیتی و مجسمه های دوره رومی و ستون مزار قرار دارد.

 ۳- سالن قوم شناسی لباسهای مردانه و زنانه قرن ۱۹-۱۸ ، شلوار، بند شلوار، چارق،کفش تخته ای و زینت آلات زنانه، لوازم مردانه، گلیم، لوازم حرب، نمونه های نادر کنده کاری روی چوب، لوازم مربوط به قهرمانان مبارزات آزادیبخش، کلکسیونهای باارزش سکه های اسلامی و عثمانی در این مکان در معرض نمایش است.

۴- باغچه و رواق مزار های مربوط به دوره رومی، سنگهای مزار، ستون، سرستون، کارهای مربوط به معماری و مجسمه شیر سنگی دوره هیتی ، مجسمه گاو با نوشته های هیروگلیف دوره هیتی ، سنگهای آسیاب از دوره های مختلف در معرض نمایش است. در رواق نیز ستونهای سنگی مربوط به دوره اولیه هیتی و نمونه های بسیار با ارزش قرار دارد. در موزه رویهمرفته تعداد ۲۴۴۷۰ عدد اثر به ثبت رسیده است. از این آثار ۱۵۹۶۵ عدد سکه است. آثار ۵۷۴۴ عدد مربوط به باستانشناسی ، ۲۲۴۸ عدد مربوط به قوم شناسی و ۴۷۷ عدد مهر جمعا ۸۴۶۹ عدد در معرض نمایش است.

آدرس: بلوار آذربایجان ، خیابان ینی شهیر، شماره ۴۳

تلفن: ۲۲۳۴۴۸۸ (۰۳۴۴) فاکس: ۲۲۳۴۴۸۷ (۰۳۴۴)

موزه به جز روزهای دوشنبه همه روزه از ساعت ۱۲-۳۰/۷ و عصرها از ساعت ۱۷-۱۳ برای بازدید آماده است.