مکانهای دیدنی در ترکیه، موزه كركلار الي

 اين بنا كه در سال ۱۸۹۴ از طرف متصرف نشعت پاشا و رئيش شهرداري آن دوره حاجي مستان افندي ساخته

 اين بنا كه در سال ۱۸۹۴ از طرف متصرف نشعت پاشا و رئيش شهرداري آن دوره حاجي مستان افندي ساخته شده است، در بيستم دسامبر سال ۱۹۳۰ از جانب آتاتورك رهبر بزرگ بازديد شد. تا سال۱۹۶۲ به عنوان ساختمان شهرداري مورد استفاده قرار گرفت اما در سال ۱۹۷۰ به كلي تخليه شد ومتوجه ضرر بزرگي شد. بعداز سال ۱۹۸۳ تعمير آن كه با وقفه هاي گوناگون همراه بود شروع شد. و بالاخره فعاليتهاي تعمير، تنظيم در سال ۱۹۹۳ به پايان رسيد. جداي از زيرزمين و چهارنماي ساختمان دوطبقه كه از بتن آرمه است پنجره هاي قوسي شكل جاي گرفته و در ورودي آن بالكني كه بر چهار ستون استوار است، وجود دارد. آثار قوم شناسي در طبقه فوقاني و سالن نمايش آثار طبيعي و فرهنگي در طبقه همكف قرار دارد.

 در موزه كركلار الي كه از چارچوب هدف اصثلي خود عقب مانده و به عنوان مركز تحقيقات تاريخي، راهنما و ياور موسساتعلمي مختلف شده و در حال حاضر ۵۱۵ اثر قوم شناسي، ۱۱۱۰ اثر باستاني و۱۸۸۲ عدد سكه كه روي هم رفته ۳۵۰۷ عدد اثرثبت شده است وجود دارد. ضمنا جريان ورود آثار ديگربه موزه ادامه دارد. اين آثار به اعتبار سيرتاريخي از دوران ماقبل تاريخ تا دوره جمهوريت يك بخش از تاريخ را در بر مي گيرد. مديريت موزه به عنوان تكليف اصلي خود اقدام به ثبت اموال غيرمنقول طبيعي و فرهنگي نموده است. در استان ۹۸ بناي باستاني، ۳ بناي شهري۱۳ بناي sit طبيعي و ۱۵۵ عدد بناي منفرد روي هم رفته ۲۶۹ بناي غيرمنقول ثبت شده و وجود دارد. بنا به اظهارات مديريت موزه حفاريها در حال انجام است. و همچنين تلاشهاي مشتركي هم با دانشگاه استانبول و تراكيا در اين زمينه وجود دارد. (معرفي بخشهاي موزه و اطلاعات آماري)

 ۱- سالن طبيعت و فرهنگ در ورودي موزه و در طبقه همكف قرار دارد. در اين بخش از ۷۶ نوع ۱۰۲ عدد نمونه هاي تهنيد شده حيوانات به معرض نمايش گذاشته شده است. از اين گونه حيوانات يك قسمت نسلشان منقرض شده و يا در حال انقراض است. اكثريت بازديدكنندگان اين بخش از موزه دانش‌آموزان دوران راهنمايي، دانشجويان رشته زيست‌شناسي دانشگاهها و كارمندان آموزش به همراه ديگر محققان است. به علت كوچك بودن موزه اثرهاي برجسته و قديمي متعلق به تئاتر كه از فصل حفاري ۱۹۹۶ به دست آمده در اين بخش به معرض تماشا گذاشته شده است.

 ۲- بخش قوم‌شناسي درطبقه بالاست و از دو قسمت تشكيل شده است. در بخش اول شيوه زندگي روستايي در قرن ۱۹ و اوايل قرن بيستم به تصوير كشيده شده است. و در بخش دوم هم در كنار واحدي با نام «اتاق شهر كركلار الي» كه آينه‌اي براي همان دوران است، لباسها و زيورآلات مربوط به دوره‌هاي مختلف و ابزار گوناگون روزانه كه در ويترينها جاي گرفته‌اند يافت مي‌شوند.

 ۳- بخش باستان‌شناسي به طور كلي شامل آثاري است كه از كركلار الي و پيرامون نزديك آن به دست آمده است. و سپس باتوجه به ترتيب دوران تاريخي تا ادوار بعد از دوره روم يك خط سير راطي ميكند. آثاري كه در نتيجه حفاريهاي انجام شده در مكانهايي همچون آشاغي پينار، كانلي گچيت، تيلكي بورنو، بينارحصار، آلپولوهيوك تپه و تپه‌هاي دولهان به دست آمده در ويترينها جاي گرفته است. در اين قسمتضمنا از دوران قديم (كلاسيك) تا دوران عثماني ويترين سكه هاي تاريخي و قديمي موجود مي‌باشد.

بخشهاي مختلف موزه

 ۱- در سالن فرهنگ و طبيعت ۱۰۲ نمونه از ۷۶ نوع حيوان تهنيد شده، ۴ قطعه آثار برجسته به دست آمده از حفاريهاي آمفي تئاتر ويزه، ۱ عدد پايه ستون و يك تكه مجسمه (دلفين) همراه با مجسمه بزرگ زن قرار دارد.

 ۲- در بخش مربوط به قومها و نژادها مجموعا ۱۸۸ عدد لباس، زيورآلات، و وسايل مختلف خانه وجود دارد.

 ۳- در بخش باستان‌شناسي هم ۷۲ عدد سكه ۲۳۶ قطعه اثر باستاني مختلف يافت شده و به نمايش درآمده است.