مکانهای دیدنی در ترکیه، موزه موغلا

قلعه بودروم در ميان دو بندر در شبه جزيره اي كوهستاني بنا شده است. اين قلعه از سه طرف به دريا و از سمت جنوب

به خشكي راه دارد . قلعه به شكل مربعي و در ابعاد ۱۸۵*۱۸۰ متر طرح ريزي شده است. بلندترين نقطه اين قلعه، برج فرانسوي با ارتفاع ۵/۴۷ متر از سطح دريا است. به جز اين برج ۴ برج ديگر انگليسي، ايتاليايي، آلماني و برج ييلانلي نيز وجود دارند . بقاياي ديوار خارجي قلعه در ضلع شرقي آن توسط ديواره اصلي قلعه حفظ شده است. شواليه ها با داشتن قواي دريايي نيرومند و با اعتماد به دفع و مقابله با هر گونه حمله احتمالي از سوي دشمنان خود ، قلعه هاي موجود در سمت دريا را به صورتي نه چندان محكم ولي قلعه هاي موجود در خشكي را كاملا محكم و استوار مي ساخته اند. 

براي رسيدن به داخلي ترين قلعه بايد از هفت در متوالي گذشت . يكي از درهاي قلعه در سمت شمال غربي آن واقع شده است . از نگهباني جلوي قلعه تا در خود قلعه گذرگاهي وجود دارد . وجود اين گذرگاه و قرار گرفتن در قلعه در پشت آن ، آن را از حملات احتمالي دشمنان همچون آتش هاي توپ و ضربات تيركها در امان نگه مي دارد . بر روي سنگ نوشته مرمرين در، نوشته اي به زبان يوناني درباره مجازات جاسوسي براي دشمنان ، توسط جكوز گاتينو فرمانده قلعه در سالهاي ۱۵۱۳-۱۵۱۲ به چشم مي خورد . اين سنگ نوشته عدم اعتماد شواليه ها به ساكنان قلعه را نشان مي دهد .  پس از ورود از در قلعه ، به خندق شمالي قلعه مي رسيم . در سمت داخلي در، رسته هاي سه تايي مخصوص قلعه به چشم مي خورند .  در ديوارهاي قلعه بودروم ۲۴۹ عدد از رسته هاي مخصوص وجود دارند .

همچنين ۱۶ رسته ديگر در باغ موزه وجود دارند . اين رسته ها در حالت كلي مشابه يكديگرند . تعدادي از اين رسته ها به دليل از دست دادن رنگ و روي خود مشخص نيستند كه مربوط به كدامين شخص و دوره مي باشند . بر روي رسته ها تصاويري از صليب ، اژدها و شير وجود دارند . در بعضي از رسته هاي پيدا شده از برجهاي قلعه ، هنوز هم آثار رنگ آميزي به چشم مي خورند . در ضلع شمال شرقي قلعه فرانسويها ، در قسمت خارجي و بالاي ديواره شرقي و سمت پرچم اين قلعه ، و در روبروي راه سراشيبي به سمت قلعه فرانسويها ، آثار رنگ آميزي سن كاترين خودنمايي مي كنند.  در بين سه رسته مخصوص موجود در سمت داخلي اولين در قلعه ، رسته مياني متعلق به جكوز گاتينو فرمانده قلعه مي باشد. در زير اين رسته ها، نوشته اي به زبان لاتين با مضمون اينكه ” در اين قلعه، دين بنام كليساي كاتوليك از طرف گاتينو به پاس گرفته خواهد شد. ” به چشم مي خورد. در سمت چپ اين سه رسته ، شير موجود بر سنگ نوشته در ،متعلق به دوران يونانيان مي باشد . 

اصل يكي از رسته هاي پل چوبي متعلق به راه شيبدار سنگي است . قبل از بوجود آمدن پناهگاه ، داخل خندق با آب دريا پر مي شده است . ديوار مخروب واقع در سمت راست ، زماني كه از قلعه به عنوان زندان استفاده مي شده، اضافه شده است. بناي بزرگ با ديوارهايي عريض و سقفي شيب دار مربوط به بناي توپخانه، براي محافظت از قلعه بوده است . با تامل در رسته هاي موجود در خندق كه براي مقابله با هجوم دشمنان از سمت غرب كنده شده است ، مي توان سال ساخت آن را به سال ۱۵۱۳ نسبت داد . مزغل هاي توپ ، خندق و پناهگاه از دريا ديده مي شوند . به سبب دفع حمله قايقها يا كرجي هايي كه قصد ورود به پناهگاه را دارند اين خندق نزديك به سطح دريا ساخته شده است . 

امروزه در اين خندق ، جشنواره هاي بودروم و بازيهاي تئاتر برگزار مي شوند . مزاري كه در پشت جايگاههاي پلكاني اين خندق به چشم مي خورد مربوط به دوره روميان مي باشد .  بر بالاي روي دومين در قلعه ، تصويري از عقاب تاج دار با سه رسته جاي گرفته است . در سمت چپ اين سه رسته تنها يك رسته وجود دارد . در سمت چپ اين در ، دري بسته و با دو رسته در روي آن وجود دارد . پس از گذر از دومين در ، حياط كوچكي وجود دارد كه در سمت رو به درياي آن ، پناهگاهي پر شده از خاكريز قرار گرفته است . ورودي بناي توپخانه نيز همين جاست . بر روي سنگ نوشته در ، عبارتي به زبان يوناني درباره امپراطور هادريانوس وجود دارد . هنوز هم از بناي توپخانه به عنوان گالري هنري استفاده مي شود .  سومين در قلعه بهترين در محافظتي ساخته شده قلعه مي باشد . اين در از جنس آهن و با حركت از سمت پايين به بالا در ميانه ديوار و داراي فضايي خالي در قسمت بالا و جاي تعبيه روغن كاري مي باشد . نسبت به ما در سمت چپ در ، دو نشان وجود دارند . نشان طريقت و در سمت راست نشان استاد اعظم گوي ده بلانچفورت (۱۵۱۳-۱۵۱۲) وجود دارند .

نشان صليب دار موجود در سمت پايين اينكه از آن كدامين شواليه است مشخص نيست .  بعد از عبور از اين در به خندق غربي مي رسيم. سنگهاي سبز رنگي كه بر روي ديوار دست راست مشاهده مي شوند تماما” از مائوسوليون آورده شده اند . در روبروي چهارمين در قلعه ، در داخل حجره قلعه پناهگاه ، مجسمه اي از يك فرمانده رومي وجود دارد . از تنه هاي اين مجسمه هاي رومي خيلي بوده است چرا كه تنه هاي اين مجسمه ها براي تمامي فرماندهان رومي يكسان بوده و تنها وقتي كه فرماندهي عوض مي شد مجسمه سر اين فرمانده جديد را جايگزين مجسمه سر فرمانده قبلي مي كردند .

در چهارم قلعه به يك گنبدي با نردباني در داخل آن ، باز مي شود . بر روي اين در چهار رسته وجود دارند . اگر به جاي بالا رفتن از اين در ، راه خندق با حواشي درختان زياد را در پيش بگيريم آثاري از هاليكارناسوس قديم ، محرابها ، گورها و آثار متنوع زيادي را شاهد خواهيم بود . ديوارهاي سنگي موجود در سمت چپ كه از انبار آب آغاز مي شوند متعلق به قلعه ترك ساخته شده در قرن ۱۴ مي باشند . بعدها شواليه ها در اينجا با سنگهاي مائوسوليون ديوارها و قلعه را وسعت داده و يادگاري از خود بجاي گذاشتند . شواليه ها نه از راه خندق بلكه با استفاده از پلهاي آويزان به داخل قلعه راه يافتند كه اين راه يابي بر روي سنگهاي سبز رنگ ديواره هاي خندق نمايان است . دو ديواري كه در اين مكان ديده مي شوند در زمانيكه از قلعه به عنوان زندان استفاده مي شده ساخته شده اند. نردبان سنگي نيز واقع در انتهاي خندق بعدا” اضافه گرديده است. 

در سمت راست نردبان ، بر روي ديوار نقشي از كشته شدن اژدها به دست سانيت جورج ديده مي شود . البته جاي اصلي اين نقش اينجا نبوده است . بلكه اين نقش از ديواره شمالي برج ايتاليايي واقع در قلعه داخلي به اين نقطه آورده شده است . در زير اين نقش سه رسته وجود دارند . پس از بالا رفتن از نردبان در مقابلمان با دري روبرو مي شويم كه در ميانه اين در رسته اي از وحدت و صليب طريقت پير دايوباسون ديده مي شود . بين سالهاي ۱۵۰۳-۱۴۷۶ رودوس با رسيدن به مقام استاد اعظمي به انجام وظيفه مشغول شد. همچنين وي چندين بار از قلعه بودروم ديدار كرده است . وي با زنداني نمودن جم سلطاني كه به او پناه برده بود از طرف پاپ به درجه بالاي كاردينال ارتقا يافت . اين ارتقا بر روي يك رسته آويزي ديده مي شود . رسته داراي زمينه اي زرد رنگ و صليبي سرخ رنگ مي باشد . بجز اين ، دو رسته ديگر نيز وجود دارند . 

از در كه وارد مي شويم در سمت راست ، برجي به چشم مي خورد اين برج ، برج كنترل پل آويز است. در قسمت غربي اين برج ، بر روي ديواره بيروني آن ، قانون نامه اي از محمود دوم به سال ۱۲۳۵ هجري وجود دارد. به خاطر وجود صليبي از مالتاييها در قسمت پايين و سمت چپ آن ، اين قانون نامه بر روي رسته يك شواليه نوشته شده است.  براي ورود به قلعه داخلي ، بايد برگشته و از دالاني گذشت . در دست چپ و در جايي بلند از ديوار قلعه ، گروهي از رسته ها وجود دارند . همچنين تصويري مرتبط با اين رسته ، در يكي از سوراخهاي مزغلهاي قلعه كه بعدا” گرفته شده به نمايش گذاشته شده است .  بر روي در ششم اين قلعه عبارتي به زبان لاتين چنين نوشته شده است : ” ارباب ما ، به هنگام خواب ، ما را پاسبان باش و به هنگام بيداري ناجي مان باش .

اگر تو ما را حافظ نباشي ، هيچ كس حافظ ما نخواهد بود . ” . در پايين اين نوشته يك گروه از سه رسته وجود دارند . پس از عبور از اين در به ضلع جنوبي قلعه مي رسيم . در اينجا دو ديوار در اطراف وجود دارند . در روبروي هفتمين در ، آبشخوري همراه با دو گور نيز وجود دارند . در روي هفتمين در يك گروه از سه رسته به چشم مي خورند.  از كريدوري با طاقي كوتاه به قلعه داخلي مي رسيم . در پايين اين كريدور ، مخزني مخصوص آب باران وجود دارد. بر روي در ورودي قلعه داخلي نيز گروهي از سه رسته قبلي بكار رفته اند. در قلعه داخلي و زير عبادتگاه ۱۴ عدد مخزن آب وجود دارد . در زمان محاصره قلعه ، آب مورد نياز قلعه از اين مخازن تامين مي شده است. بعضي از اين مخازن هنوز هم مورد استفاده قرار مي گيرند.  در حياط داخلي قلعه مي توان همه درختان و گلهاي زيباي دوره و دنياي عهد قديم را مشاهده كرد. درخت غار (Laurus)يكي از آنهاست. اين درخت در منطقه آناتولي با نام زاككوم و با گل و برگهاي هميشه سرسبز خود در تابستان و زمستان آذين و زينت بخش قلعه مي باشد. درخت چنار نيز با گستردن سايه خود براي شاهان و شاهزادگان در حياط مياني قلعه جاي گرفته است.

درخت زيتون با جايگاه بسيار مهم خود در دنياي قديم و درخت مرسين با كاربرد فراوان آن در بيشتر مراسمات مختلف نيز وجود دارند. درخت مرسين ، درخت مقدس آفروديت يكي از الهه هاي يونان باستان است. سمبولهاي اين الهه ، كبوتر از ميان پرندگان و گل رز از ميان گلها مي باشد. شايد ديدار از كبوتران و عطر گلهاي روح بخش رز ، الهه آفروديت را براي هر بازديدكننده اي از اين قلعه زنده كند. گياه آدم يكي از گياهان كمياب است ، لذا در قلعه توجه خاصي به كثرت و فزوني اين نوع گياه مي شود. از اين گياه براي بيهوشي در علم پزشكي استفاده مي شود. در طول تابستان مي توان زيباترين گلهاي بنفشه اي ميخك ، گلهاي شمعداني در رنگهاي گوناگون ، كاكتوس هاي مختلف ، بگونويل و اقاقياي قبرسي ، درخت كاج و صنوبر و تا انار و توت و هر گل و درخت مناسب اين اقليم را در اين قلعه ديد.