مکانهای دیدنی در ترکیه، موزه هاتای

در موزه هاتای همه نوع آثار از هزاره ۴ قبل از میلاد تا عصر کنونی قرار دارد. در هاتای نخستین حفاریهای علمی از

 از سال ۱۹۳۲ آغاز شده است. آثار بیشمار بدست آمده در سالهای نخست حفاری بر اساس درخواست کارشناس و بازرس آثار عتیقه اهل فرانسه که در دفتر اداری هاتای کار میکرد مقرر شد موزه ای در آنتاکیه ایجاد شود. نقشه یک موزه مدرن در سال ۱۹۳۴ تهیه و شروع بکار شد. در سال ۱۹۳۹ ساختمان موزه به پایان رسید در سه سالن جداگانه آثار بدست آمده از سه حفاری علمی به معرض نمایش درآمد.

 ۱- انستیتو خاورشناسی شیگاکو در ۱۹۳۸-۱۹۳۳ در آمیک ، جودی،دهپ، تپه چاتال و تایناتا فعالیت کردند.

 ۲- سر لئونارد وولی از طرف موزه بریتانیا در ۱۹۳۶ در ال-مینا سامانداغی، از ۱۹۳۷ الی ۱۹۴۸ در تپه خاکی آچچانا حفاری کردند.

 ۳- دانشگاه پرینستون در اطراف آنتاکیه حفاری انجام داد.

این گروه بیشترین سهم را در حفاری موزائیکهای نمایش داده شده انجام داده است. در سال ۱۹۳۹ پس از الحاق هاتای به میهن ساختمان موزه به اتمام رسید و آثاری که در حفاریها بدست آمده بود انبار شده بود. از این تاریخ در حدود ۹ سال برای تنظیم آثار زمان صرف شد و در ۱۹۴۸ با جشن آزادسازی هاتای موزه نیز افتتاح شد. این موزه با آثار متعدد و خصوصا با کلکسیون موزائیک کاریهای بدست آمده توجه همه را بخود جلب میکند. در سال ۱۹۶۹ ساختمان دیگری ساخته و در سال ۱۹۷۳ پس از اتمام کار و سالنهای نمایش در دسترس همگان قرار گرفت. بدین ترتیب تعداد سالنها از پنج عدد به هشت عدد افزایش یافت و آثار هیتی، کارهای سنگی آشوری ، آثار کوچک، آثار ساخته شده از طلا بصورت جداگانه به معرض نمایش درآمدند.

جاده گوندوز شماره ۱

تلفن: ۷/۲۱۴۶۱۶۸-(۰۳۲۶) فاکس: ۲۱۴۶۱۶۷(۰۳۲۶)

آدرس الکترونیک:hatayarkeolojimuzesi@yahoo.com به جز روزهای دوشنبه همه روزه از ساعت ۱۲-۸ و ۱۷-۱۳ برای بازدید باز است.

ـ موزه اسپارتا

پایه های نخستین موزه در اسپارتا در سال ۱۹۳۵ در یکی از سالنهای «خانه مردم» با نمایش آثار قدیمی ایجاد شد. پس از بسته شدن خانه های مردم آثار موجود به شهرداری نقل مکان شد. شاخت ساختمان جدید موزه اسپارتا در سال ۱۹۷۱ شروع شد. در این بین اتاقی در کتابخانه بعنوان انبار مورد استفاده قرار گرفت و نخستین بخش اداری موزه آغاز بکار کرد. پس از اتمام کار ساخت موزه آثار قدیمی از کتابخانه به موزه منتقل و اداره موزه به مدیریت موزه تبدیل شد. ساختمان جدید موزه در سال ۱۹۸۴ به پایان رسید و از اسفند ۱۹۸۵ آغاز به فعالیت و خدمات کرد. موزه اسپارتا به عنوان موزه باستانشناسی و قوم شناسی فعالیت میکند. بیشتر آثار به نمایش درآمده ملزومات قوم شناسی است. آثار در چهار سالن که یکی کوچک و سه تای دیگر بزرگ هستند در حال نمایش هستند. سالن قوم شناسی در ویترینهای این سالن لوازم نگارش، سماور، دستمال سفره، بند شلوار، چراغ فتیله ای، تسبیح، لوازم پورسلان آشپزخانه، ظروف مسی، تفنگ در ابعاد و مارکهای گوناگون، کلکسیونهای گوناگون اسلحه،فرمانهای دوره عثمانی،البسه زنانه و لوازم زینتی در معرض نمایش قرار دارند. در بخش ورودی این سالن در سمت چپ لوازم مربوط به یک حمام قرن ۱۹ چیده شده است.

در بین ویترینهای این سالن گلیمهای مختلف از مناطق گوناگون در معرض نمایش است. سالن باستانشناسی در قسمت پایانی سالن قوم شناسی در سال ۱۹۸۹ فضایی به عنوان سالن باستان شناسی ایجاد شد. در این بخش از دوران پالئولیتیک تا عصر ما آثار متخلف به صورت ادوار تاریخی برای نمایش چیده شده است. خصوصا لوازم مربوط به دوران اولیه برنج که در حین حفاری از روستای آتابای-خرمن اورن بدست آمده و آثار گل پخته به همراه آثاری که از اسپارتا و اطراف آن جمع آوری شده و مربوط به عصر رومی ها هستند در معرض نمایش است. در بین اینها آثار دوره هلنی و دوره اواخر عثمانی به همراه پولهای نقره، مس و قلع و مدالهای و نشانهای عثمانی نیز دیده میشوند. سالن چادرنشینی در این سالن چادر به همراه کلیه لوازم آن در معرض نمایش است. در ویترینها جورابهای پشمی،افسار حیوانات، لوازم موسیقی، لوازم چوپانها، کیسه و توبره و آنچه مربوط به دامداری و خرمنکوبی است، گاری و گاوآهن در معرض نمایش است.

سالن قالی در این سالن قالی های مختلف مربوط به مراگز بافت قالی از سده های ۲۰-۱۷ در حال نمایش است. در راهرو موزه و حیاط آن آثار سنگی دوره های رومی، بیزانسی و عثمانی در معرض نمایش است. تا پایان سال ۱۹۹۷ در موزه ۱۱۶۶۹ عدد سکه ، ۲۱۸۱ عدد اثر باستانشناسی و ۱۹۳۷ عدد اثر قوم شناسی موجود بوده است. جاده کنعان اورن شماره ۱۰۷

تلفن: ۲۱۸۳۴۳۷ (۰۲۴۶) فاکس: ۲۲۳۹۴۰۳ (۰۲۴۶)

موزه به جز روزهای دوشنبه همه روزه از ساعت ۱۲-۸ صبحها و ۱۷-۱۳ عصرها برای بازدید آماده است.