نام موزه ایاصوفیه را به مسجد ایاصوفیه تغییر خواهد کرد.

اردوغان در پاسخ به سوالی در رابطه با ایا صوفیه در استانبول گفت: نام ایاصوفیه را از این پس تغییر داده و به جای موزه ایاصوفیه، آن را مسجد ایاصوفیه نام گذاری میکنیم.

اردوغان: نام موزه ایاصوفیه را به مسجد ایاصوفیه تغییر خواهیم داد

اردوغان در پاسخ به سوالی در رابطه با آیا صوفیه در استانبول نیز گفت: نام ایاصوفیه را از این پس تغییر داده و به جای موزه، آن را مسجد ایاصوفیه نام گذاری میکنیم. مگر توریست ها هنگام بازدید از مسجد سلطان احمد مبلغی بابت بازدید آن پرداخت میکنند؟ همانطور که گردشگران می‌توانند به طور رایگان وارد مسجد سلطان‌احمد شوند، همانطور که میتوانند از مساجد سلیمانیه و فاتح به طور رایگان دیدن کنند، به همان طریق هم می‌توانند بدون پرداخت هزینه‌ای از ایاصوفیه بازدید کنند”.