نخست وزیر:ترکیه از نظر رشد اقتصادی در مقام نخست جهان قرار دارد

نخست وزیرترکیه جلسه افتتاحیه نشست بین المللی دریایی گفت: ترکیه چند سال اخیر در امد ملی خود را  ۳ برابر افزایش داد. رشد اقتصادی ۱۱،۱ درصدی تولید ناخالص ملی و ایجاد اشتغال  اقتصاد شکوه مند ترکیه است. از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۶ به دلیل برنامه ریزی اقتصاد به سمت مثبت پیش میروند. همچنین وی افزود: در همه تنگه‌های کشور از جمله در تنگه بوغاز (بسفر) و چناق‌قلعه (داردانل) در مقایسه با همسایه های ترکیه رشد روز افزون داشته باشید.

مجله مرمر، برترین مرجع اطلاع رسانی فارسی زبان در کشور ترکیه