نشست تخصصی فرهنگ و ادبیات در ترکیه

ارتباط فرهنگی ایران و ترکیه 

نشست تخصصی فرهنگ و ادبیات فارسی در استانبول برگزار شد. این نشست تخصصی با همکاری انتشارات دماوند استانبول و وابستگی فرهنگی سر کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در استانبول برگزار شد.  در این نشست موضوعاتی که صحبت شد. درباره فرهنگ مشترک ایران و ترکیه و رابطه فرهنگی ایران و ترکیه و نقش زبان و ادبیات فارسی صحبت شد. سخنگویان پروفسور دکتر محمد آتالای و پروفسور دکتر علی گوزل یوز و عبدالرضا راشد بودند. پروفسور دکتر محمد آتالای در این نشست درباره گستره عظیم ادبیات گذشته ایران سخن گفت و پس از آن پروفسور دکتر علی گوزل یوز درباره ترجمه آثار ادبی دوران معاصر ایران به زبان ترکی اشاره کرد. عبدالرضا راشد وابسته فرهنگی کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در استانبول در این نشست به موضوع حضور گسترده زبان و ادبیات فارسی در ترکیه از گذشته تاکنون پرداخت و از همه استادان ترکیه که از گذشته تاکنون در ترویج زبان و ادبیات فارسی در این کشور تلاش کرده اند و یا در حال حاضر به تلاش خود ادامه می دهند، قدردانی کرد. در پایان این نشست، سخنرانان به پرسش های حاضران در خصوص جایگاه کنونی و تاریخی ادبیات فارسی پاسخ دادند و پس از آن همراه با تعدادی از شرکت کنندگان در این نشست، در غرفه انتشارات دماوند آشنا شدند.کتاب اثبات حقانیت مکتب اهل بیت(ع) توسط دکتر محمد حسن شجاعی فرد تألیف شده است، همزمان با این نشست فرهنگی به عموم داده شد. این کتاب در ٤١٤ صفحه دارد و انتشارات کوثر به چاپ رسید. کتاب  مکتب اهل بیت(ع) بالغ بر ۵۰۰۰۰۰ به چاب رسید و کتاب ارزشمندی برای ایرانیان بود نقطه عطفی برای ایرانیان و ترکیه بود.

مجله مرمر، برترین مرجع اطلاع رسانی فارسی زبان در کشور ترکیه