نمایشگاه اتومکانیکا استانبول

نمایشگاه اتومکانیکا استانبول (Automechanika Istanbul) از تاریخ ۴ – ۷آپریل مقارن با ۱۵ – ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ در نمایشگاه بین المللی تویاپ، شهر استانبول کشور ترکیه برگزار می گردد.

نمایشگاه اتومکانیکا استانبول (Automechanika Istanbul) مهمترین نمایشگاه بین المللی ترکیه در زمینه صنعت خودرو است. ورود به بازار خودروی ترکیه مستلزم آمادگی و ظرافت است. اگر می خواهید به این بازار به سرعت در حال رشد وارد شوید یا اگر خواهان گسترش کسب و کار حاضر خود در ترکیه هستید، اتومکانیکا استانبول سکوی مناسبی برای شماست. این نمایشگاه با گردآوری فعالین اصلی این صنعت از ترکیه و اروپا، تبدیل به یک مرکز ملاقات برای بازرگانان ترکیه و دیگر فعالان این صنعت از کشورهای همسایه و مناطق اطراف شده است.