نمایشگاه بین‌المللی شیشه

نمایشگاه بین‌المللی شیشه در استانبول برگزار خواهد شد.

Istanbul Cam 2016

تاریخ برگزاری : ١٢ – ٩ مارچ ٢٠١۶ 

March  ۹ – ۱۲     ۹ – ۱۲  Mart

زمان برگزاری : ساعت ١٩:٠٠ – ١٠:٠٠

تاریخ برگزاری : ١٢مارچ ٢٠١۶ 

۱۲ March 12 –  Mart

زمان برگزاری :ساعت ١٨:٠٠ – ١٠:٠٠

محل برگزاری : ترکیه، استانبول، نمایشگاه تویاپ

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi E-5 Karayolu Üzeri Cumhuriyet Mahallesi, Hadımköy Yolu, 34500 Büyükçekmece / İstanbul