نمایشگاه بین المللی ۲۰۱۶ در استانبول

نمایشگاه بین المللی لباس زیر، جوراب بافتنی

تاریخ شروع : ۴ فوریه  ۲۰۱۶  –  ۱۵ بهمن – پنج شنبه

tue 4 – February    ۲۰۱۶

تاریخ پایان : ۶ فوریه   ۲۰۱۶ –  ۱۷ بهمن – شنبه

tue 6  – February   ۲۰۱۶

زمان برگزاری : ساعت ۱۹:۰۰ – ۱۰:۰۰

کشور، شهر و محل برگزاری : آسیا، خاورمیانه، ترکیه، استانبول، مرکز کنگره و اجتماعات نمایشگاهی تویاپ

Asia, Middle East, Turkey, Istanbul

سطح برگزاری : خارجی، بین المللی

نوع ورودی : دارای ورودی غیر رایگان، نیاز به ثبت نام و رزرو