نمایشگاه ترافیک استانبول

Intertraffic Istanbul 2019

نمایشگاه ترافیک از تاریخ ۱۰ – ۱۲ آپریل ۲۰۱۹ مقارن با ۲۱ – ۲۳ فروردین ۹۸ در منطقه یشیل کوی İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy در شهر استانبول، ترکیه برگزار خواهد شد. این نمایشگاه دهمین نمایشگاه بین المللی زیر ساخت، مدیریت ترافیک، امنیت جاده ای و سیستم های پارک می باشد.

نمایشگاه ترافیک دروازه ای است برای بازار تکنولوژیکی ترافیک در ترکیه و کشورهای اطراف آن، مواردی از قبیل چراغ های خیابانی، ساختارهای جاده ای، تکنولوژی های ریلی، تجهیزات خیابانی، تجهیزات اضطراری و … به نمایش گذاشته خواهد شد.زمان برگزاری: ساعت ۱۰ – ۱۸محل برگزاری: ترکیه، استانبول، یشیل کویİstanbul Fuar Merkezi – Yeşilköy