نمایشگاه حمام و آشپزخانه

Banyo Mutfak Fuarı  

نمایشگاه حمام و آشپزخانه

تاریخ برگزاری : ۲۳ – ۲۷ فوریه ۲۰۱۶

۲۳٫۰۲ _ ۲۷٫۰۲  

۲۳ Febuary _ 27 subat

زمان برگزاری : ساعت ۱۰ تا ۱۹:۰۰

Tüyap İstanbul – محل برگزاری: ترکیه، استانبول، نمایشگاه بین المللی تویاپ