نمایشگاه صنایع دریایی استانبول

نمایشگاه صنایع دریایی استانبول Exposhipping از تاریخ ۲-۵ آپریل ۲۰۱۹ مقارن با ۱۳-۱۶ فروردین ۹۸ در محل Viaport Marina Tuzla در شهر استانبول، ترکیه برگزار خواهد شد. این نمایشگاه که از جمله مهمترین نمایشگاه های استانبول در ماه آپریل و پانزدهمین نمایشگاه بین المللی و کنفرانس صنایع دریایی می باشد و فضایی است تا بزرگان صنعت کشتی سازی و شرکت های تابعه بین المللی در آن حضور پیدا کنند. این رویداد را می توان قوی ترین مجموعه برای بازاریابی در بخش صنایع دریایی دانست. 

منطقه توزلا Tuzla مهمترین ناحیه کشتی سازی با بالاترین ظرفیت بوده که در بین قاره آسیا و اروپا و در جنوب استانبول قرار گرفته است. ۹۳ کارخانه کشتیرانی در منطقه توزلا واقع شده اند. در سال های گذشته بیش از ۲۵۰ شرکت کشتی سازی از ۶۲ کشور جهان در این نمایشگاه حضور داشته که نزدیک به ۶۰۰ برند را به خود اختصاص می داده اند. علاوه بر این بیش از ۷ هزار بازدیدکننده که اغلب آن ها را متخصصان تشکیل می داده نیز از این رویداد دیدن کرده اند.