نمایشگاه معماری سی ان آر در استانبول

نمایشگاه معماری  Architect at Work در تاریخ ۲۴ – ۲۳ نوامبر مقارن با ۲ تا ۳ آذر در نمایشگاه سی ان آر Cnr در شهر استانبول برگزار خواهد شد. این نمایشگاه در زمینه ساختمان، نوآوری های ساخت و ساز در معماری، معماری داخلی، طراحی و همچنین مشاوران معماری می باشد. محورهایی که در نمایشگاه معماری در کار ارائه می گردد شامل نمای ساختمان، عایق کاری ها، ساخت سقف، سیستم های جذب آب باران، پوشش های کف و دیوار و … می باشد.

تاریخ برگزاری : ۲۴ – ۲۳ نوامبر، ۲ – ۳ آذر

۲۳ – ۲۴ Kasim 

زمان برگزاری : ۱۱ تا ۱۹

محل برگزاری : ترکیه، استانبول، یشیل کوی

TURKIYE – IFM – Yeşilköy

 

مجله مرمر Marmar magazine برترین مرجع اطلاع رسانی و گردشگری فارسی زبان در کشور ترکیه.

فیسبوک مجله مرمر

پیج مجله مرمر 

اینستاگرام مجله مرمر

نمایشگاه معماری

نمایشگاه سی ان آر Cnr

نمایشگاه سی ان آر Cnr در شهر استانبول