نمایشگاه کشاورزی و مکانیزاسیون کشاورزی

نمایشگاه کشاورزی و مکانیزاسیون کشاورزی در استانبول

تاریخ شروع  : ۲۱ ژانویه   میلادی ۲۰۱۶    ۱ بهمن   پنج شنبه

Thu   January  ۲۱  ۲۰۱۶

تاریخ پایان  : ۲۴ ژانویه   میلادی ۲۰۱۶    ۴ بهمن   یکشنبه

Sun  January  ۲۴  ۲۰۱۶

زمان برگزاری : ساعت ۱۸:۰۰ – ۱۰:۰۰

کشور، شهر و محل برگزاری : آسیا، خاورمیانه، ترکیه، استانبول، مرکز کنگره و اجتماعات نمایشگاهی تویاپ

Asia, Middle East, Turkey, Istanbul

سطح برگزاری : خارجی، بین المللی
نوع ورودی : دارای ورودی (غیر رایگان)، نیاز به ثبت نام و رزرو