نمایش و تئاتر در استانبول

نمایش و تئاتر  Ormanlardan Hemen Önceki Gece

تئاتر و اجرای نمایشنامه ترکی با بازی بازیگر معروف رضا کوچاعلو در سالن تئاتر مرکز خرید زرلو سنتر برگزار خواهد شد.
 
تاریخ برگزاری : ۲۹ ژانویه ۲۰۱۶

January 29 –  Ocak 29
زمان برگزاری : ساعت ۲۰:۳۰
محل برگزاری : ترکیه، استانبول، زرلو سنتر
Zorlu Center, 34340 – BEŞİKTAŞ / İstan