نمایندگان رسانه‌های آرژانتین از ترکیه بازدید کردند

هیئت ۱۸ نفره از نمایندگان رسانه های آرژانتین در چارچوب برنامه ها برای توسعه

روابط میان دو کشور به ترکیه آمدند. هیئت همراه در این نشست موضوعات مختلفی همچون روابط اقتصادی ترکیه و آرژانتین، توسعه روابط میان ترکیه و آرژانتین، ابعاد فرهنگی ترکیه و آرژانتین و شرایط اقتصادی این دو کشور صحبت شد.

آلپای گولر معاون رئیس شورای بازرگانی و انجمن در امور این دو کشور گفتند: فرصت های سرمایه گذاری در ترکیه و همچنین در آرژانتین فراهم شد.

صنعت سریال و سینما ترکیه نیز مورد توجه هیئت همراه آرژانتین قرار گرفت و اظهار داشتند که در آینده این امکان وجود دارد که سرمایه گذاریهایی در زمینه صنعت سینما ترکیه داشته باشند. گفتنی است حجم تجارت میان ترکیه و آرژانتین در سال ۲۰۱۷ با ۶۱۰ میلیون دلار تخمین زده شد.

مجله مرمر، برترین مرجع اطلاع رسانی فارسی زبان در کشور ترکیه