نود و پنجمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه

امروز نود و پنجمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه جشن گرفته میشود.

در تاریخ ۲۹ اکتبر ۱۹۲۳ با شلیک چند پاره توپ و با شادی وصف ناپذیری تاسیس جمهوری ترکیه اعلام شد. شکست امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول و ورود دول بیگانه به خاک کشور باعث ایجاد غم و اندوه بزرگی در کشور شده بود. گروههای مسلح مختلف در کشور تحت عنوان قوای ملی و تحت رهبری مصطفی کمال آتاتورک متحد شدند و جنگ رهایی بخش ملی را آغاز کردند. با حرکت از این فکر که استانهای ترک نشین باید ترک باقی بمانند، جنگ میدانی آغاز شد و در در نهایت در ۳۰ آگوست ۱۹۲۲ اوت و در نتیجه پیروزی در نبرد میدانی، نیروهای اشغالگر از سرزمین امروزی ترکیه بیرون رانده شدند. در نتیجه مذاکرات صلح استانبول، این شهر نیز از اشغال دشمنان آزاد شد و بدین ترتیب با امضای پیمان صلح لوزان، تاریخ امپراتوری عثمانی پایان یافت و صفحه جدید با عنوان جمهوری ترکیه باز شد. پس از مذاکراتی که تا ۲۹ اکتبر ۱۹۲۳ ادامه یافت، در نهایت تاسیس جمهوری ترکیه اعلام شد و آنکارا بعنوان پایتخت ترکیه برگزیده شد. این روز بزرگ را جشن گرفته و یاد  قهرمانان این مبارزه ملی و در راس مصطفی کمال آتاتورک را گرامی می داریم.

مجله مرمر Marmar magazine برترین مرجع اطلاع رسانی و گردشگری فارسی زبان در کشور ترکیه.

سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه

تاسیس جمهوری ترکیه

شکست امپراتوری عثمانی

پیمان صلح لوزان

مصطفی کمال آتاتورک