نوروز در تاجیکستان

تاجیکستان نیز همچون ایران و تعداد زیادی از کشورها نوروز را جشن می گیرد.

جشن نوروز در تاجیکستان

امسال نیز همچون سالهای پیش در تاجیکستان جشن نوروز در پایتخت این کشور برگزار گردید که با حضور گسترده و جشن و سرود  مردم همراه شد. مراسم های مختلفی در این کشور وجود دارد که در نوروز برگزار میگردد از جمله این مراسم آزمون  بهترین دسترخوان نوروزی هفت سین، جشنواره بازی های بومی و محلی و کنفرانس و همایش های علمی و هنری در باره نوروز برگزار شد.

مراسم نوروزی در تاجیکستان

همچنین از دیگر مراسم نوروزی این کشور در آغاز فصل بهار در شهر حصار این کشور ۱۳۰ هزار اصله گل کاشته میشود.در کشور تاجیکستان همچون ایران نوروز از از اهمیت ویژه ایی برخوردار میباشد. و این کشور نیز جشن نوروز را به عنوان  جشنی ملی و جهانی و نقش آن را در همبستگی و صلح و دوستی میان مردمان جهان موثر می دانند. مردم این کشور از نوروز به عنوان رمز دوستی و زنده شدن کل موجودات یاد می‌کنند. در این ایام دید و بازدید از اقوام و بزرگان صورت می گیرد.

جشن بین المللی نوروز 

همچنین گفتنی است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۰ نوروز به عنوان جشنی بین المللی و همچنین بهترین راهکار برای گفت‌وگوی تمدن ها اعلام کرد.