هشدار حمل و امانت کالای دیگران در سفر

در سفرهای هوایی و زمینی هیچ گاه مسولیت حمل و امانت کالای دیگران را نپذیرید.

هر گاه می خواهید از کشوری به کشور دیگر سفر کنید مراقب این مطلب باشید که برخی افراد می خواهند وسایل خود را به دلایل مختلف مانند اضافه وزن و ندادن هزینه گمرگ و … به کس دیگری بسپارند. و البته حتما این سوالات را شنیده اید : شما چه مقدار بار همراه دارید، آیا چمدان و بار و یا امانت من را می توانید از گمرگ رد کنید؟ 
بخاطر داشته باشید که شما نمی دانید محتویات داخل چمدان یا بسته های امانت دیگران را ببینید، شاید لوازمی غیر مجاز در آنها باشد که ورود و خروج آن از گمرک ممنوع اعلام شده باشد در صورتیکه شما چمدان یا سایر امانات دیگران را بپذیرید و، وسایل غیر محاز و ممنوعی در ان یافت شود، مسوولیت آن بار با شما خواهد بود و شما باید پاسخگو باشید.