هفته نوآوری ترکیه، استانبول (۳،۴ و ۵ دسامبر۲۰۱۵)

شورای صادرات ترکیه، به منظور بیان اهمیت نوآوری و فعالیتهای نوآورانه ” هفته نوآوری ترکیه”

را برگزار میکند. این کنفرانس در روزهای ۳، ۴ و ۵ دسامبر ۲۰۱۵ در کنگره مرکزی استانبول واقع در Harbiye برپا میشود. مسئولین برگزاری این کنفرانس با یکجا ساختن دانشجویان، متخصصین بین المللی و داخلی، صنعتگران و اساتید دانشگاه ها و برگزاری کنفرانس، اتاق فکر و سایر برنامه به دنبال ثبت یک رویداد بزرگ جهانی هستند. در این کنفرانس درباره موضوعات مرتبط با نوآوری و اهمیت آن در تجارت امروز بخصوص در سطح بین المللی بحث وتبادل نظر خواهد شد و اشتراک کنندگان در تلاش اند تا با همفکری بتوانند اهمیت نوآوری و فعالیتهای نوآورانه را در آینده تجارت جهانی، شناسایی و راه حل های علمی و عملی در قسمت پیاده کردن این موضوع ارائه دهند.

نکته: اشتراک در این کنفرانس رایگان بوده و فقط از طریق آنلاین و اخذ بلیط ورودی از وبسایت امکان پذیر است.

زمان برگزاری: ۳،۴،۵ دسامبر

مکان برگزاری: کنگره مرکزی استانبول (istanbul Kongere Merkezi)

برگزار کننده: شورای صادرات ترکیه (Turkiye ihracat meclisi)

مجله مرمر٬ برترین مجله فارسی زبان در ترکیه