هفته کتاب و کتابخوانی در ترکیه

اداره فرهنگ و گردشگری ترکیه با هدف تشویق مردم به مطالعه و احیای میراث کهن

در استان ارزروم واقع در شمال شرقی کشور ترکیه کمپین کتابخانه های سوار بر الاغ و اسب را راه اندازی کردند.

این کمپین در چارچوب هفته کتابخانه و کتاب خوانی و به هدف ترغیب شهروندان به مطالعه برگزار می شود و در جریان آن شهروندان این کشور اقدام به امانت گرفتن کتاب از این کتاب خانه های سیار و مطالعه آنها در منطقه (یاقوتیه) میکنند. به گفته مدیر فرهنگ و گردشگری ارزروم، هدف از این کمپین، احیای فرهنگ انتقال کتب به روستاها از طریق الاغ، اسب و ترویج فرهنگ مطالعه نزد شهروندان می باشد. چنین فرهنگی در سال ۱۹۴۳ میلادی و ۱۹۶۰ میلادی در ترکیه رواج داشته است. از سوی دیگر گروهی از دانشجویان ترکیه ای به هدف ترویج فرهنگ کتاب خوانی به دور از تلفن و اینترنت و کاهش اعتیاد به تکنولوژی، به طبیعت رفته و به کتابخوانی و مطالعه پرداختند. این طرح که از سوی دانشجویان ترکیه ای (دوستم کتاب بخوان) خوانده شده، در استان ایغدیر ترکیه برگزار شد و طی آن دانشجویان با برگزاری حلقه های مطالعه گروهی در طبیعت، مردم را به کتاب خوانی و مطالعه تشویق کردند.

ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در ترکیه

کتابخوانی در ترکیه

کتابخانه های ترکیه

مجله مرمر، برترین مرجع اطلاع رسانی فارسی زبان در کشور ترکیه