همکاري مشترک ايران و ترکيه در توليد مصنوعات چرمي

ايران و ترکيه در توليد و صادرات محصولات چرمي با يکديگر همکاري مي کنند.

سيد جلال ابراهيمي دبيرکل شوراي مشترک بازرگاني ايران و ترکيه با اعلام اين مطلب به ايسنا گفت: در روزهاي اخير از اتحاديه صادرکنندگان کيف و چرم، اتحاديه توليدکنندگان صنعت چرم و همچنين فدراسيون توليدکنندگان ماشين آلات صنعت چرم ترکيه براي همکاري‌هاي جديد به تهران و تبريز آمدند. وي گفت: ايران و ترکيه مي‌توانند در صنايع چرمي مختلف و توليدات جانبي اين صنعت با همکاري و شراکت يکديگر صادرات مشترک داشته باشند. ابراهيمي با بيان اينکه ايران قدمت طولاني در توليد چرم دارد و از پيشروان صنعت پوست و چرم است، ادامه داد: کارخانه‌هاي چرم تبريز مدتي است که توليدات خود را به خارج از کشور صادر مي‌کنند. هم اکنون بيشترين توليدات پوست به شکل سالامبور از کشور خارج مي‌شود.