همکاری یک دانشگاه شیرازی با دانشگاهی از ترکیه

دانشکده علوم و فناوری های نوین پزشکی شیراز و دانشگاه SDU ترکیه به مدت پنج سال،

در امور آموزشی و پژوهشی تفاهم نامه همکاری امضا کردند. تابناک فارس به نقل از باشگاه خبرنگاران: این تفاهم نامه که از پانزدهم ژانویه ۲۰۱۶ اجرایی می شود، در راستای اهداف راهبردی امور بین الملل دانشگاه، گسترش همکاری های علمی و پژوهشی با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی معتبر بین المللی، گروه علوم اعص ب دانشکده علوم و فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با مرکز تحقیقات و گروه علوم اعصاب دانشگاه ((SDU) Suleymal Demirel ) ترکیه امضا شده است. سرپرست گروه علوم اعصاب دانشکده علوم و فناوری های نوین پزشکی، گفت: تفاهم نامه (MOU) به همت سرپرست دانشکدهعلوم و فناوری های نوین، معاونت روابط بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مسوولان دانشگاه SDU ترکیه منقعد شده است. دکتر “محمد ترابی نامی”، درباره مفاد این تفاهم نامه، گفت: تبادل اعضای هیات علمی و پژوهشگران، توسعه طرح های تحقیقاتی مشترک، برگزاری رویدادهای علمی و فرهنگی مشترک، تبادل اطلاعات و انتشارات علمی از موارد همکاری این دو دانشگاه به ویژه در علوم اعصاب، است. او تبادل دانشجو در دوره های کوتاه مدت و میان مدت، تبادل کارشناس در حوزه های آموزشی، فنی و پژوهشی و همچنین برگزاری دوره های مشترک و توجه به موضوعات آموزشی و پژوهشی مورد تمرکز طرفین را از دیگر مفاد این تفاهم نامه معرفی کرد. دانشجویان و پژوهشگرانی که در قالب این تفاهم نامه تمایل به فعالیت پژوهشی یا گذراندن دوره آموزشی دارند، می توانند به معاونت پژوهشی دانشکده علوم نوین، مراجعه کنند.
مجله مرمر٬ برترین مجله فارسی زبان در ترکیه