هنرمند ترک سفیر حسن نیت سازمان ملل متحد شد

مرت فرات، بازیگر شناخته شده سینما و تلویزیون ترک از سوی برنامه توسعه سازمان ملل متحد به عنوان «سفیر حسن نیت» در ترکیه انتخاب شد.

ارينا ویاکووا سولورانو، هماهنگ کننده سازمان ملل متحد در ترکیه و نماینده برنامه توسعه این سازمان طی مراسمی در استانبول مرت فرات، بازیگر شناخته شده سینما و تلویزیون ترکیه را به عنوان «سفیر حسن نیت سازمان ملل متحد» در ترکیه معرفی کرد.وی طی سخنانی در این مراسم با اشاره به حمایت پنجاه ساله سازمان ملل از توسعه در ترکیه اظهار داشت: “مرت فرات نیز بیش از دو سال است که با ما همکاری دارد. لذا انتخاب وی به عنوان سفیر حسن نیت سازمان ملل در ترکیه برای ما دشوار نشد.کسی که سفیر حسن نیت می شود لازم است تفاوت هایی داشته باشد. باید بر روی امور مربوط به تفکر توسعه پایدار تمرکز کند”. مرت فرات نیز طی سخنانی ضمن ابراز خرسندی از انتخاب به این عنوان، گفت: “اعطای چنین مسئولیتی من را بسیار هیجان زده کرد. طی دو سال گذشته اقدامات خوبی انجام دادیم. این اقدامات باعث آشنایی من با برنامه توسعه سازمان ملل شد. از زمان تحصیل در دبیرستان تاکنون در پروژه هایی که توسط این برنامه حمایت شد جای گرفتم. موضوعاتی که بر روی آن تمرکز خواهم کرد زنان، آموزش و تغییرات اقلیمی است. مشکل پناهجویی درترکیه و دنیا دیده می شود. پروژه هایی درباره پناهجویان سوری نیز داریم. ترکیه با اقدامات مفید خود در حمایت از آنان در بسیاری از نقاط دنیا به عنوان یک الگو مطرح است. قصد داریم بر روی گسترش و تقویت فرهنگ هم زیستی و یکپارچگی متمرکز شویم.یکی از موضوعات دیگر نیز فرهنگ و هنر است. هنر از مهم ترین بازوهای توسعه و پیشرفت است. مردم این جغرافیا با کمک هنر به خوبی توانسته اند توسعه یابند و با هنر رابطه برقرار کنند”.

مجله مرمر،برترین مرجع اطلاع رسانی فارسی زبان در کشور ترکیه