هنرنمایی کودکان نوازنده خیابانی در ویدئو ترک

کودکان نوازنده خیابانی در ویدئو هنرمند ترک نقش آفرینی کردند. 

الیاس یالچین‌تاش هنرمندی از کشور ترکیه در حمایت از کودکان نوازنده خیابانی ایران، ویدئو کلیپ مشترکی با چند تن از این کودکان اجرا کرد و آن را به انتشار در آورد. این ویدئو کلیپ که برای حمایت از نوازندگان خیابانی ساخته شد، نظر مخاطبان بسیاری را به خود جلب کرد. حامی ساخت این ویدئو حمایت سازمان مردم نهاد ماحور (موسیقی، استعداد، حمایت و رشد کودکان کار)  بوده است. این کودکان نوازندگی ویدیو دومان اثر الیاس یالچین‌تاش را به عهده داشتند. 

الیاس بارها به طور ویژه برای ایرانی ها در ترکیه و کشورهای مختلف کنسرت اجرا کرده است.

و در گام نخست در راستای جلب توجه مردم به این کودکان تصمیم بر اجرای چنین برنامه ای گرفته است.

تاریخچه و نحوه کار آکادمی موسیقی ماحور

آکادمی موسیقی ماحور: “ماحور حدود ۲ سال پیش با هدف استعداد یابی و توانمندسازی کودکان کار از سنین بین ۷ تا ۲۰ سال در ایران تشکیل یافت.

که با جمایت هنرمندان داخلی کشورمان روبه رو شد. برای ماحور از بین کودکانی که در خیابان‌ها نوازندگی می کنند یا تصاویر اجرایشان به صورت  مختلف ارسال می‌شود، و پس از انتخاب، در این زمینه آن ها را تحت پوشش خود قرار می دهیم”.

 

 

حمایت از کودکان نوازنده خیابانی ایران

الیاس یالچین‌تاش هنرمندی از کشور ترکیه

ویدئو حمایت سازمان مردم از نهاد ماحور

ویدیو دومان اثر الیاس یالچین‌تاش

آکادمی موسیقی ماحور