پروژه ایجاد ” جعبه های اسباب بازی” توسط دانشجویان.

دانشجویان سال آخر دانشکده علوم دریایی دانشگاه Bülent Ecevit در شهر زنگولداک Zonguldak به عنوان بخشی از پروژه خدمات

اجتماعی دانشجویی در دو بخش مختلف این شهر جهت جمع آوری اسباب بازی های تازه، استفاده شده و کهنه از طرف مردم، “جعبه اسباب بازی” گذاشتند. بر اساس گفته دست اندرکاران این پروژه، هدف اساسی از گذاشتن این جعبه ها، جمع آوری اسباب بازی هایی است که بچه ها انها را استفاده نمیکنند و دیگر نیازی به آنها ندارند و همچنین کمک از طرف افرادی هست که میخواهند برای کودکان کم بضاعت و خوشحالی آنها، کاری کرده باشند. در واقع با گذاشتن اسباب بازی در داخل این جعبه ها، ابتدا اسباب بازی های کهنه و دست دوم توسط شرکت تولید اسباب بازی ( که همکار این پروژه است) ترمیم می شود و سپس با کمک مسئولین دانشگاه و دانشجویان در بین کودکان کم بضاعت توزیع میگردد. دانشجویان دانشگاه بولنت امیدوراند تا با پیاده سازی این پروژه و پیشبرد دوام دار آن باعث خوشحالی کودکان و آوردن خنده بر لبان آنها باشند و همچنین انتظار دارند تا تمام مردم در این برنامه عام المنفعه و خیرخواهانه اشتراک کنند.

مجله مرمر٬ برترین مجله فارسی زبان در ترکیه