پروژه بزرگ ماسلاك ١٤٥٣ (MASLAK 1453)

پروژه اى بزرگ و زيبا با تمامى امكانات رفاهى با ٢ ميليون متر مربع ساختمان در قسمت اروپايى استانبول تركيه بزرگترين پروژه در اروپا مى باشد و شامل مجتمع مسكونى تجارى مراكز درمانى فروشگاه هاى زنجيره اى بزرگ مركز خريد همه و همه در محيط بزرگ و زيبا از پروژه هاى اقا اغلو (ağaoğlu) ,اين پروژه عظيم هم اكنون در حال ساخت مى باشد و بخشى از آن به اتمام رسيده و پيشفروش آن آغاز شده است با شرايطى فوق العاده و ويژه. در اين پروژه از سعى شده است از لوازم طبيعى با كيفيت عالى استفاده شود و از فوايداين پروژه مى توان نزديك بودن به اتوبان اصلى واقع در بهترين منطقه اروپايى استانبول بين دو پل دوم و سوم همچنين در جوار بودن آن به جنگل هاى هاى فاتح از اب و هواى خوب برخوردار مى باشد.