چگونگی انتقال دانشجویان ترکیه به دانشگاه های اروپا و آمریکا

دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه های ترکیه بعد از گذراندن حداقل ۶۰ واحد درسی در دانشگاههای خود می توانند

برای دوره های ۳-۴ ساله، برای ادامه تحصیل در رشته خود یا رشته های نزدیک به رشته ی خود به دانشگاه های اروپایی و آمریکایی منتقل شوند. این ۶۰ واحد درسی در صورت تایید دانشگاه مقصد مورد قبول واقع شده و دانشجویان از ترم سوم مشغول به تحصیل می شوند و در غیر این صورت نهایتاً از ترم دوم به تحصیل خود ادامه می دهند.

برای انتقال به دانشگاه های خارجی وخصوصاً دانشگاه های انگلستان از این کشور دو نکته ی مهم و قابل توجه است. یکی نمره ی معدل واحدهای گذرانده و دیگری مدرک زبان انگلیسی است. به این ترتیب اگر دانشجو دارای نمره ۶ آیلتس ونمره ی معدل ۲٫۵۰ از ۴ باشد امکان انتقال به دانشگاه های مقصد را دارا می باشد و اگر دانشجو مدرک زبان نداشته باشد می تواند در دوره های امادگی زبان ترم تابسستان  “pre-sessional” شرکت کند. برای انتقال به دانشگاههای آمریکایی و کانادا دانشجویان می بایست درس های گذرانده در ترکیه را معادلسازی  “evolution  credit” نمایند. در همین معادل سازی دانشگاه و ترم تحصیلی جدید دانشجویان مشخص خواهد شد.

مجله مرمر٬ برترین مجله فارسی زبان در ترکیه