کادر علمی دانشگاه های ترکیه

افزایش ۹۰ درصدی اعضای کادر علمی دانشگاه های ترکیه  طی ده سال گذشته،

تعداد استادان و کادر علمی دانشگاه های ترکیه در طی ده سال گذشته حدود ۹۰ درصد افزایش یافته و به ۱۵۱ هزار و ۱۶۴ نفر رسیده است. در حالیکه این رقم در طول سال تحصیلی ۲۰۰۵-۲۰۰۶ ، ۷۹ هزار و ۵۵۵ نفر بوده است. بر اساس اطلاعات داده شده توسط شورای آموزش عالی ترکیه (YÖK) ، تعداد دانشگاه های دولتی و خصوصی ترکیه در طول ۱۰ سال گذشته ۱۴۸ درصد افزایش یافته و از ۷۹ به ۱۹۶ دانشگاه رسیده است و در طول سالیان گذشته همواره سیر صعودی داشته است. توزیع اساتید در این ۱۹۶ مرکز علمی( دانشگاه) بر اساس رتبه علمی آنها، ۲۱ هزار و ۹۵ نفر پروفسور، ۱۴ هزار و ۴۹۷ نفر معاون پروفسور (دانشیار)، ۳۴ هزار و ۱۹۶ نفر دستیار دانشیار، ۳۱ هزار و ۲۶۵ نفر مدرس ، ۳ هزار و ۸۲ نفر متخصص و ۴۵ هزار و ۳۸۳ نفر نیز پژوهشگر بوده است. همچنین بیشتر تعداد اساتید نیز در دانشگاه استانبول Istanbul university بوده که در طی سال گذشته ۵ هزار و ۷۳ نفر کادر علمی مشغول به تدریس و فعالیتهای علمی بوده اند و این دانشگاه با داشتن هزار و ۴۹۴ پروفسور عنوان نخست را از این حیث در بین دانشگاه های ترکیه بدست آورده است.

 مجله مرمر٬ برترین مجله فارسی زبان در ترکیه