کارادنیز تولدی دوباره یافت

کارادنیز با گرم شدن هوا و آغاز فصل زیبای بهار جانی دوباره گرفت و دوباره متولد شد.

کارادنیز شهر زیبایی در حاشیه دریای سیاه در شمال کشور ترکیه میباشد.

تغییر فصل در این شهر زیبا همراه با رویش گیاهان و تغییر چهره طبیعت این شهر شد. بهار هر ساله برای کارادنیز تولدی دوباره را به همراه دارد.

تنوع پوشش گیاهی این شهر باعث جذابیت طبیعت این شهر شده است، جنگلها آبشارهای حاشیه دریای سیاه  در شمال ترکیه توجه گردشگران را در سراسر جهان به خود جلب کرده است. گونه های مختلف گلهای بهاری، درختان فندق، آبشار کاراجا اورن در این فصل و سرازیر شدن چشمه های آب برف به درها طبیعتی بی نظیر برای این منطقه ساخته است.

 

آبشار کاراجا اورن شهرستان سالیپازار

مجله مرمر، برترین مرجع اطلاع رسانی فارسی زبان در کشور ترکیه