کارشناسی ارشد هنر در ترکیه

جستجوی برنامه های کارشناسی ارشد در هنر در ترکیه ۲۰۱۶‏مدرک کارشناسی ارشد در رشته دانشگاهی اعطا شده به افرادی که با موفقیت دلالت سطح بالاتری از تخصص است. دو نوع اصلی از کارشناسی ارشد وجود دارد – تدریس و پژوهش است.برای بسیاری از مردم، کارشناسی ارشد هنر یک نوع بسیار خوبی از فرصت های آموزشی است. هنر تمایل به در فرصت های از جمله در زمینه زبان شناسی، هنرهای زیبا، علوم سیاسی، جامعه شناسی، روانشناسی، ادبیات، و طراحی متمرکز شده است. هستند بسیاری از مسیرهای شغلی برای افراد به دنبال این سطح پیشرفته آموزش وجود دارد.دانشگاه در ترکیه ارائه یا دو یا چهار سال از آموزش و پرورش برای مطالعات کارشناسی، در حالی که برنامه های تحصیلات تکمیلی آخرین حداقل دو سال.

حدود ۸۲۰ موسسات آموزش عالی در ترکیه از جمله ۷۶ دانشگاه با ثبت نام در کل دانش آموز بیش از ۱ میلیون وجود دارد. کیفیت آموزش در دانشگاه های ترکیه تا حد زیادی متفاوت است، برخی از ارائه آموزش ها و امکانات در تاریخ همتراز با مدارس بین المللی شناخته شده.‏

مجله مرمر٬ برترین مجله فارسی زبان د ترکیه